Jugoslovansko: toponim ali ideologija v umetnostnozgodovinski sistematizaciji umetnosti 20. stoletja v besedilih Miodraga B. Protića

  • Jasmina Čubrilo Odeljenje za istoriju umetnosti Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu 18-20 Čika Ljubina Street SR-11000 Beograd
Ključne besede: Miodrag B. Protič, jugoslovanska umetnost, moderna umetnost, sistematizacija umetnosti, Muzej sodobne umetnosti Beograd

Povzetek

Prispevek analizira ideološki kontekst in zgodovinske okoliščine, v katerih je Miodrag B. Protić snoval in realiziral umetnostnozgodovinsko sistematizacijo pred- in povojne jugoslovanske umetnosti. Avtorica problematizira koncept »jugoslovansko« v sintagmi »jugoslovanska moderna umetnost« in ga interpretira kot večpomenko. Prispevek obravnava učinke različnih diskurzov o »jugoslavizmih« na Protićevo razumevanje koncepta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-03-04
Kako citirati
1.
Čubrilo J. Jugoslovansko: toponim ali ideologija v umetnostnozgodovinski sistematizaciji umetnosti 20. stoletja v besedilih Miodraga B. Protića. +386 1 425 78 00 [Internet]. 4. marec 2019. [citirano 31. maj 2020.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7323
Rubrike
Articles