O izdajateljskem sistemu

Ta publikacija uporablja Open Journal System 2.4.4.1, ki je odprtokodni sistem za urejanje in izdajanje publikacij, ki je razvit, podprt in prosto dostopen s strani Public Knowledge Project-a pod GNU General Public licenco.

OJS uredniški in izdajateljski proces