Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) Species delimitation and inter-specific gene flow in Tamarix L. (Tamaricaceae) Povzetek   PDF (English)
Masoud Sheidai, Tahmineh Shagholi, Maryam Keshavarzi, Fahimeh Koohdar, Habibollah Ijbari
 
Letn. 17, Št. 2 (2018) Species identfcaton and populaton structure analysis in Geranium subg. Geranium (Geraniaceae) Povzetek   PDF (English)
Somayeh Esfandani-Bozchaloyi, Masoud Sheidai, Maryam Keshavarzi, Zahra Noormohammadi
 
Letn. 7, Št. 1 (2008): Hacquetia Steljniški gozdovi v jugovzhodni Sloveniji in na Hrvaškem Povzetek   PDF
Urban Šilc, Andraž Čarni, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Igor Zelnik
 
Letn. 13, Št. 1 (2014): Hacquetia Stepi podobna traviška vegetacija na hribih okoli jezer Vegoritida in Petron v severno centralni Grčiji Povzetek   PDF
Chrisoula B. Pirini, Ioannis Tsiripidis, Erwin Bergmeier
 
Letn. 1, Št. 1 (2002) Strokovne in znanstvene objave dr. Lojzeta Marinčka Povzetek
Andraž Čarni, Barbara Šuštar
 
Letn. 6, Št. 2 (2007): Hacquetia Subalpinski bukov gozd z dlakavim slečem (Polysticho lonchitis-Fagetum rhododendretosum hirsuti subass. nova) na Snežniku (Liburnijski kras, Dinaridi) Povzetek   PDF
Boštjan Surina, Marash Rakaj
 
Letn. 11, Št. 1 (2012): Hacquetia Suha travišča Erysimo-Trifolietum v severovzhodnem delu Republike Makedonije Povzetek   PDF
Renata Ćušterevska, Vlado Matevski, Mitko Kostadinovski, Andraž Čarni
 
Letn. 13, Št. 1 (2014): Hacquetia Suha travišča južne Evrope: sintaksonomija, gospodarjenje in ohranjenje Povzetek   PDF
Jürgen Dengler, Iva Apostolova, Romeo Di Pietro, Rosario G. Gavilán, Ioannis Tsiripidis
 
Letn. 2, Št. 1 (2003) Suha travišča reda Bormetalia erecti Koch 1926 na Goričkem (SV Slovenija) Povzetek   PDF (English)
Sonja Škornik
 
Letn. 7, Št. 2 (2008): Hacquetia Suha travišča v hribovju Slovenský kras (Slovaška) in Aggteleki-karszt (Madžarska) – primerjava dveh načinov klasifikacije Povzetek   PDF
Daniela Dúbravková-Michálková, Monika Janišová, Jiří Kolbek, Róbert Šuvada, Viktor Virók, Mária Zaliberová
 
Letn. 13, Št. 1 (2014): Hacquetia Suha travišča v Narodnem parku Prespa (SZ Grčija) z najjužnejšim pojavljanjem prednostnega habitatnega tipa “Panonske stepe na peščenih tleh” (koda 6260) Povzetek   PDF
Georgios Fotiadis, Michael Vrahnakis, Yannis Kazoglou, Ioannis Tsiripidis
 
Letn. 11, Št. 1 (2012): Hacquetia Sukcesijski model z vrsto Corynephorus canescens na opuščenih peščenih poljih (zahodna Slovaška) Povzetek   PDF
Milan Valachivič
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) Summer fire in steppe habitats: long-term effects on vegetation and autumnal assemblages of cursorial arthropods Povzetek   PDF (English)
Nina Polchaninova, Galina Savchenko, Vladimir Ronkin, Aleksandr Drogvalenko, Alexandr Putchkov
 
Letn. 16, Št. 2 (2017) Synecology of Cutandia maritma (L.) Barbey, a rare psammophytc species along the Montenegrin Coast (East Adriatc Coast) Povzetek   PDF (English)
Danijela Stešević, Nada Bubanja, Danka Caković, Nejc Jogan, Milica Luković, Urban Šilc
 
Letn. 17, Št. 1 (2018) Syntaxonomy of chalk outcrop vegetation of the order Thymo cretacei-Hyssopetalia cretacei Povzetek   PDF (English)
Yakiv Didukh, Olga Chusova, Olga Demina
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) Syntaxonomy of the Festuco-Brometea class vegetation of the Azov sea coastal zone Povzetek   PDF (English)
Vitaliy Коlomiychuk, Denys Vynokurov
 
Letn. 13, Št. 2 (2014): Hacquetia Taksonomske, morfološke, ekološke in horološke oznake za vrsti Oxybasis chenopodioides in O. rubra (Chenopodiaceae) v Italiji Povzetek   Brez naslova
Duilio Iamonico
 
Letn. 15, Št. 1 (2016) Tamaricion dalmaticae, a new alliance from the eastern Adriatic Povzetek   PDF (English)
Nenad Jasprica
 
Letn. 17, Št. 1 (2018) The challenge of abandonment for the sustainable management of Palaearctc natural and semi-natural grasslands Povzetek   PDF (English)
Orsolya Valko, Stephen Venn, Michal Zmihorski, Idoia Biurrun, Rocco Labadessa, Jaqueline Loos
 
Letn. 15, Št. 1 (2016) The Drabo corymbosae-Papaveretea dahliani − a new vegetation class of the High Arctic polar desert Povzetek   PDF (English)
Fred J.A. Daniëls, Arve Elvebakk, Nadezhda V. Matveyeva, Ladislav Mucina
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) The Eurasian Dry Grassland Group (EDGG) in 2015–2016 Povzetek   PDF (English)
Stephen Venn, Didem Ambarlı, Idoia Biurrun, Jürgen Dengler, Monika Janišová, Anna Kuzemko, Péter Török, Michael Vrahnakis
 
Letn. 17, Št. 1 (2018) The Eurasian Dry Grassland Group (EDGG) in 2016–2017 Povzetek   PDF (English)
Stephen Venn, Didem Ambarli, Idoia Biurrun, Jürgen Dengler, Anna Kuzemko, Péter Török, Michael Vhrahnakis
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) The Eurasian Dry Grassland Group (EDGG) in 2018–2019 Povzetek   PDF (English)
Jürgen Dengler, Alla Aleksanyan, Didem Ambarlı, Idoia Biurrun, Iwona Dembicz, Anna Kuzemko, Péter Török, Stephen Venn, Michael Vrahnakis
 
Letn. 1, Št. 2 (2002) The macrophytobenthos on the hard upper mediolittoral from two sites of Slovenian coast (northern Adriatic sea) Povzetek   PDF (English)
Claudio Battelli
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) The tribe Scrophularieae (Scrophulariaceae): A Review of Phylogenetic Studies Povzetek   PDF (English)
Mehrshid Riahi, Farrokh Ghahremaninejad
 
201 - 225 od 268 postavk << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>