Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 13, Št. 2 (2014): Hacquetia Raziskave rodu Atriplex (Chenopodiaceae) v Italiji. VI. poimenovanje po Micheleju Tenoreju: Atriplex axillaris, A. diffusa in A. polysperma Povzetek   PDF
Duilio Iamonico, Alexander P. Sukhorukov
 
Letn. 10, Št. 1 (2011): Hacquetia Raznolikost poplavnih gozdov v Igneadi (SZ Trakija – Turčija) Povzetek   PDF
Ali KAVGACI, Andraž ČARNI, Hüseyin Bariş TECİMEN, Gülen ÖZALP
 
Letn. 6, Št. 1 (2007): Hacquetia Raznolikost suhih travnikov v hribovju Považský Inovec (Slovaška) – numerična analiza Povzetek   PDF
Daniela MICHÁLKOVÁ
 
Letn. 4, Št. 1 (2005): Hacquetia Razred Carici rupestris-Kobresietea bellardii Ohba 1974 tudi v Zahodnih Karpatih Povzetek   PDF
Anton PETRÍK, Jozef ŠIBÍK, Milan VALACHOVIČ
 
Letn. 11, Št. 2 (2012): Hacquetia Razred Festuco-Brometea v zahodni Bolgariji s posebnim ozirom na zvezo Cirsio-Brachypodion pinnati Povzetek   PDF
Kiril Vassilev, Iva Apostolova, Hristo Pedashenko
 
Letn. 3, Št. 2 (2004): Hacquetia Razširjenost asociacije Elynetum myosuroides Rübel 1911 v Vzhodnih Alpah Povzetek   PDF
Katharina Huttegger, Irina Kurtz, Paul Heiselmayer
 
Letn. 9, Št. 1 (2010): Hacquetia Razširjenost in ekologija vrst rodu Alchemilla na gorovju Osogovo in Zahodni Balkan v Bolgariji Povzetek   PDF
Anna GAVRILOVA, Antonina VITKOVA
 
Letn. 7, Št. 1 (2008): Hacquetia Razširjenost in združbe vrst Crypsis aculeata in Heleochloa schoenoides na Slovaškem Povzetek   PDF
Pavol Eliáš jun., Daniel Dítě, Vít Grulich, Marek Sádovský
 
Letn. 10, Št. 1 (2011): Hacquetia Razširjenost lihenizirane glive Letharia vulpina v subalpinskih macesnovih sestojih (Rhodothamno- Laricetum) v vzhodnih Julijskih Alpah (Slovenija) Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Andrej Seliškar, Franc Batič
 
Letn. 9, Št. 1 (2010): Hacquetia Razširjenost segetalnega plevela Lolium temulentum na Slovaškem Povzetek   PDF
Pavol Eliáš jun., Mária HAJNALOVÁ, Mariana ELIÁŠOVÁ
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) Ruderal vegetation in Kryvyi Rih (Ukraine). The class of Robinietea Povzetek   PDF (English)
Nathalia Serhiivna Yeremenko
 
Letn. 10, Št. 1 (2011): Hacquetia Saxifrago ferdinandi-coburgi-Seslerietum actarovii – nova asociacija v subalpinskem pasu gorovja Slavjanka (Orvilos) (Bolgarija) Povzetek   PDF
Todor Karakiev, Rossen Tzonev
 
Letn. 3, Št. 2 (2004): Hacquetia Scirpus georgianus Harper – nova vrsta v slovenski flori in značilna vrsta asociacije Dactylorhizo majalis-Scirpetum georgiani ass.nova Povzetek   PDF
Igor Zelnik
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) Seasonal variation in water buffaloes’ diet grazing in wet grasslands in Northern Greece Povzetek   PDF (English)
Eleni T. Tsiobani, Maria D. Yiakoulaki, Georgios Menexes
 
Letn. 2, Št. 1 (2003) Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije Povzetek   PDF (English)
Andrej Martinčič
 
Letn. 11, Št. 1 (2012): Hacquetia Seznam vegetacijskih sintaksonov Slovenije Povzetek   PDF
Urban Šilc, Andraž Čarni
 
Letn. 5, Št. 2 (2006): Hacquetia Sinantropna vegetacija mesta Kranj (osrednja Slovenija) Povzetek   PDF
Urban Šilc, Petra Košir
 
Letn. 10, Št. 2 (2011): Hacquetia Sintaksonomija in ekologija črnojelševij južnega dela osrednje Slovaške Povzetek   PDF
Michal Slezák, Richard Hrivnák, Anna Petrášová
 
Letn. 10, Št. 1 (2011): Hacquetia Sintaksonomija in ekologija rastišč gozdov srednje Italije Povzetek   PDF
Federico Maria Tardella, Alessandra Vitanzi, Daniele Sparvoli, Andrea Catorci
 
Letn. 5, Št. 1 (2006): Hacquetia Sintaksonomija in nomenklatura alpinskih resav (razred Loiseleurio-Vaccinietea) v Zahodnih Karpatih Povzetek   PDF
Jozef ŠIBÍK, Ján KLIMENT, Ivan JAROLÍMEK, Zuzana DÚBRAVCOVÁ, Radmila BĚLOHLÁVKOVÁ, Libuše PACLOVÁ
 
Letn. 4, Št. 2 (2005): Hacquetia Sintaksonomija in nomenklatura zvez Astero alpini-Seslerion calcariae in Seslerion tatrae na Slovaškem Povzetek   PDF
Ján KLIMENT, Radmila BĚLOHLÁVKOVÁ, Dana BERNÁTOVÁ, Ivan JAROLÍMEK, Anton PETRÍK, Jozef ŠIBÍK, Jana UHLÍŘOVÁ, Milan VALACHOVIČ
 
Letn. 3, Št. 1 (2004): Hacquetia Sintaksonomija robne vegetacije na Slovaškem v odnosu s sosednjimi območji – predhodna uvrstitev Povzetek   PDF
Milan Valachovič
 
Letn. 13, Št. 2 (2014): Hacquetia Sintaksonomske in nomenklaturne zabeležke o meliščni vegetaciji Kavkaza Povzetek   PDF
Elena A. Belonovskaya, Ladislav Mucina, Jean-Paul Theurillat
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) Snow-bed communities with dominant Salix herbacea in the Julian Alps Povzetek   PDF (English)
Andrej Martinčič, Tone Wraber, Igor Dakskobler
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) Soil macrofauna (invertebrates) of Kazakhstanian Stipa lessingiana dry steppe Povzetek   PDF (English)
Tatyana М. Bragina
 
176 - 200 od 268 postavk << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>