Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 16, Št. 2 (2017) Phytosociological analysis of montanesubalpine dwarf willow shrub communites in the Julian Alps and on the Trnovski gozd plateau (NW and W Slovenia) Povzetek   PDF (English)
Igor Dakskobler, Boštjan Surina
 
Letn. 1, Št. 2 (2002) Phytosociological and syntaxonomic features of ass. Corno-Ligustretum Ht. ex Trinajstić et Z.Pavletić (Berberidion) Povzetek   PDF (English)
Ivo Trinajstić
 
Letn. 1, Št. 1 (2002) Pionirski gozdovi belega gabra (Carici albae-Carpinetum betuli ass. nova) na holocenskih terasah Nadiže Povzetek   PDF (English)
Boško Čušin
 
Letn. 2, Št. 1 (2003) Pionirsko smrekovje nad sedanjo (antropogeno) zgornjo gozdno mejo v južnih Julijskih Alpah (primer iz zgornje Baške doline) Povzetek
Igor Dakskobler
 
Letn. 4, Št. 2 (2005): Hacquetia Plevelna vegetacija severnega dela Ljubljanskega polja Povzetek   PDF
Urban Šilc
 
Letn. 12, Št. 1 (2013): Hacquetia Polycnemum verrucosum (Amaranthaceae) prva omemba vrste v flori Italije in primerjava s sorodno vrsto P. arvense Povzetek   PDF
Duilio Iamonico
 
Letn. 11, Št. 1 (2012): Hacquetia Popravek opisa imena Prenantho purpurei-Coryletum avellanae (Hacquetia 10/2: 149–170, 2011) Povzetek   PDF
Ján Kliment, Ivan Jarolímek
 
Letn. 6, Št. 1 (2007): Hacquetia Popravki opisov nekaterih sintaksonov razreda Loiseleurio-Vaccinietea iz zahodnih Karpatov objavljenih v reviji Hacquetia 2006, 5/1: 37–71 Povzetek   PDF
Jozef ŠIBÍK, Ján KLIMENT, Ivan JAROLÍMEK, Zuzana DÚBRAVCOVÁ, Radmila BĚLOHLÁVKOVÁ, Libuše PACLOVÁ
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) Population genetic structure and genetic diversity study in Lallemantia royleana (Benth.) Benth.: identification of potential gene pool in Iran Povzetek   PDF (English)
Fahimeh Koohdar, Masoud Sheidai
 
Letn. 11, Št. 2 (2012): Hacquetia Pregled historične in trenutne razširjenosti vrste Hordeum geniculatum All. (Poaceae) na Slovaškem Povzetek   PDF
Daniel DÍTĚ, Pavol ELIÁŠ jun, Vít GRULICH
 
Letn. 9, Št. 2 (2010): Hacquetia Pregled razširjenosti vrste Pholiurus pannonicus (Host.) Trin. na Slovaškem Povzetek   PDF
Pavol Eliáš jun., Daniel Dítě, Vít Grulich, Róbert Šuvada
 
Letn. 8, Št. 1 (2009): Hacquetia Pregled zveze Potentillo ternatae – Nardion strictae Povzetek   PDF
Nikolay I. Velev, Iva I. Apostolova
 
Letn. 9, Št. 1 (2010): Hacquetia Prispevek k fitosociologiji vrste Juniperus excelsa v Makedoniji (južni del Balkanskega polotoka) Povzetek   PDF
Vlado Matevski, Andraž Čarni, Mitko Kostadinovski, Aleksander Marinšek, Ladislav Mucina, Andrej Paušič, Urban Šilc
 
Letn. 8, Št. 2 (2009): Hacquetia Prispevek k mahovni flori Makedonije Povzetek   PDF
Andrej Martinčič
 
Letn. 4, Št. 1 (2005): Hacquetia Prispevek k poznavanju flore Črne Gore in ZR Jugoslavije Povzetek   PDF
Sead Hadžiablahović
 
Letn. 4, Št. 1 (2005): Hacquetia Prispevek k poznavanju povirne vegetacije Julijskih Alp: asociacija Cratoneuretum falcati Gams 1927 Povzetek   PDF
Boštjan Surina
 
Letn. 9, Št. 1 (2010): Hacquetia Prispevek k poznavanju rodu Usnea (Parmeliaceae) na Slovaškem: Usnea glabrescens Povzetek   PDF
Miloš Lukáč
 
Letn. 1, Št. 1 (2002) Prispevek k sinsistematiki združbe Hacquetio-Fraxinetum excelsioris Marinček in Wallnöfer et al. 1993 Povzetek   PDF (English)
Petra Košir
 
Letn. 13, Št. 1 (2014): Hacquetia Prostorsko-časovna analiza ovc in koz, ki se pasejo na različnih krmnih rastlinah v severni Grčiji Povzetek   PDF
Christakis Evangelou, Maria Yiakoulaki, Vasilios Papanastasis
 
Letn. 14, Št. 1 (2015): Hacquetia Proučevanje življenjskih oblik za povezavo vrstne sestave kobilic in traviščnih rastlinskih združb Povzetek   PDF
Rocco Labadessa, Luigi Forte, Paola Mairota
 
Letn. 17, Št. 2 (2018) Rare plant species of salt marshes of the Croatian coast Povzetek   PDF (English)
Daniel Dítě, Zuzana Dítětová, Pavol Eliáš jun., Róbert Šuvada
 
Letn. 12, Št. 1 (2013): Hacquetia Rastlinske združbe na travertinu na območju Saturnia v južni Toskani (srednja Italija) Povzetek   PDF
Daniele Viciani, Barbara Maffei, Federico Selvi
 
Letn. 7, Št. 2 (2008): Hacquetia Rastlinske združbe visokih steblik in trav razreda Mulgedio-Aconitetea v subalpinskem pasu gorovja Krivánska Malá Fatra (Slovaška) Povzetek   PDF
Ivana Šibíková, Jozef Šibík, Ivan Jarolímek
 
Letn. 14, Št. 2 (2015): Hacquetia Rastlinski svet Dolomitov Povzetek   PDF   PDF (English)
Erika Pignatti, Sandro Pignatti
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Raumkonzepte im werk Belsazar Hacquet Povzetek   PDF
Marianne Klemun
 
151 - 175 od 268 postavk << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>