Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 14, Št. 1 (2015): Hacquetia Nova metodologija za oceno časovnih sprememb vrstne sestave polnaravnih suhih travišč na osnovi terenskih podatkov s severnih Apeninov Povzetek   PDF   PDF (English)
Eleonora Giarrizzo, Sabina Burrascano, Laura Zavattero, Carlo Blasi
 
Letn. 4, Št. 2 (2005): Hacquetia Nova mezofilna asociacija cerovih gozdov z gorovja Laga (centralna Italija) Povzetek   PDF
Romeo Di Pietro, Giancarlo Tondi
 
Letn. 6, Št. 1 (2007): Hacquetia Nova travniška asociacija Triseto-Centaureetum macroptili ass. nova v Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Zelnik
 
Letn. 3, Št. 1 (2004): Hacquetia Novi sintaksoni grmiščne vegetacije in združb pionirskih gozdov v Avstriji Povzetek   Brez naslova
Andreas Exner, Wolfgang Willner
 
Letn. 13, Št. 2 (2014): Hacquetia Novo nahajališče vrste Viola jordanii Hanry v severovzhodni Italiji in pripombe o njeni razširjenosti v Evropi Povzetek   PDF
Michal HRONEŠ, Lucie KOBRLOVÁ
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) Numeric syntaxonomical analysis of communities of the Molinia caerulea complex in Southwestern of Ukraine Povzetek   PDF (English)   Supplementary Appendix 1 (English)   Supplementary Appendix 2 (English)
Vasyl V. Budzhak, Іllia І. Chorney, Аlla І. Tokariuk, Anna Kuzemko
 
Letn. 13, Št. 1 (2014): Hacquetia Numerična analiza travišč v katerih prevladuje Sesleria juncifolia agg. v Srbiji Povzetek   PDF
Eva Kabaš, Snežana Vukojičić, Antun Alegro, Boštjan Surina, Nevena Kuzmanović, Vedran Šegota, Dmitar Lakušić
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia O Hacquetovih upodobitvah in opisih Drugega Povzetek   PDF
Jurij Fikfak
 
Letn. 1, Št. 1 (2002) Ob prvi številki Hacquetie Povzetek   PDF (English)
Andraž Čarni
 
Letn. 14, Št. 1 (2015): Hacquetia Obnova združb pajkov v vzhodni Ukrajini po spontanem poletnem požaru v stepi, kjer prevladujejo šopaste trave Povzetek   PDF
Nina POLCHANINOVA
 
Letn. 14, Št. 1 (2015): Hacquetia Obnovitev polsuhih travišč v jugozahodnem predalpskem svetu Avstrije – raziskava vzorcev zgodnje spontane naselitve Povzetek   PDF
Philipp SENGL, Viktoria WAGNER, Martin MAGNES
 
Letn. 14, Št. 1 (2015): Hacquetia Obnovitev suhe vresave v naravnem rezervatu Zlatice (Češka republika): ocena uspešnosti paše in košnje Povzetek   PDF
Jiří DOSTÁLEK, Tomáš FRANTÍK
 
Letn. 3, Št. 2 (2004): Hacquetia Obrečni gozdovi v Zgornjem Posočju (Julijske Alpe, zahodna Slovenija) Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Urban Šilc, Boško Čušin
 
Letn. 2, Št. 1 (2003) Ogrožena flora mrtvic in gramoznic v Pomurju in možnosti za njeno ohranjanje Povzetek   PDF (English)
Valerija Babij
 
Letn. 14, Št. 1 (2015): Hacquetia Ohranitvena vrednost, gospodarjenje in obnova evropskih pol naravnih odprtih krajin Povzetek   PDF
Marta Carboni, Jürgen Dengler, Jasmin Mantilla-Contreras, Stephen Venn, Péter TÖRÖK
 
Letn. 8, Št. 2 (2009): Hacquetia Ohranjanje biodiverzitete: geosinfitosociologija kot orodje za analizo in modeliranje travniških sistemov Povzetek   PDF
Andrea Catorci, Sabrina Cesaretti, Renata Gatti
 
Letn. 4, Št. 1 (2005): Hacquetia Ohranjanje mokrotnih travnikov v jugovzhodni Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Zelnik
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) On Atriplex canescens (Chenopodiaceae s. str./Amaranthaceae s. l.) in Tunisia: nomenclatural and morphological notes on its infraspecific variability Povzetek   PDF (English)
Duilio Iamonico, Ridha El Mokni
 
Letn. 9, Št. 2 (2010): Hacquetia Orobanche pancicii Beck, nova vrsta v flori Slovenije Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Branko Vreš, Jürgen Pusch
 
Letn. 13, Št. 1 (2014): Hacquetia Osnova za varstvo biodiverzitete črnomorsko-kazahstanske stepe Povzetek
Olga Demina, Tatiana Bragina
 
Letn. 13, Št. 1 (2014): Hacquetia Osnova za varstvo biodiverzitete črnomorsko-kazahstanske stepe Povzetek   PDF
Olga Demina, Tatiana Bragina
 
Letn. 14, Št. 2 (2015): Hacquetia Ovrednotenje in tipifikacija nekaterih južnoevropskih sintaksonov Povzetek   PDF
Andraž Čarni, Ladislav Mucina
 
Letn. 6, Št. 1 (2007): Hacquetia Palinološke in litostratigrafske raziskave jezerskih, barjanskih in fluvialnih kvartarnih usedlin Rašiške in Mišje doline ter Radenskega polja Povzetek   PDF
Metka Culiberg, Stevo Dozet
 
Letn. 16, Št. 1 (2017) Phytosociological analysis of alpine swards and heathlands (pioneer patches) on ridges and peaks in the Julian Alps (NW Slovenia) Povzetek   PDF (English)
Igor Dakskobler, Boštjan Surina
 
Letn. 17, Št. 2 (2018) Phytosociological analysis of European larch forests in the Southeastern Alps Povzetek   PDF (English)
Igor Dakskobler, Andrej Seliškar, Andrej Seliškar, Andrej Rozman, Andrej Rozman
 
126 - 150 od 268 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>