Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 7, Št. 2 (2008): Hacquetia Komentar k višjim sintaksonom z belo jelko (Abies alba) v srednji Evropi: koncepti in nomenklatura Povzetek   PDF
Peter Kučera
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Ledene rože na Hacquetovem oknu Povzetek   PDF
Stanislav Južnič
 
Letn. 4, Št. 2 (2005): Hacquetia Litostratigrafske in pelodne analize kvartarnih usedlin na Grosupeljskem polju Povzetek   PDF
Stevo Dozet, Metka Culiberg
 
Letn. 13, Št. 2 (2014): Hacquetia MAHOVNA FLORA FITOGEOGRAFSKEGA PODOBMOČJA KARAVANKE (SLOVENIJA) Povzetek   PDF
Andrej Martinčič
 
Letn. 5, Št. 1 (2006): Hacquetia Mahovna flora Prokletij (Srbija in Črna Gora) Povzetek   PDF
Andrej Martinčič
 
Letn. 7, Št. 1 (2008): Hacquetia Mahovna flora Smrekovškega pogorja (Kamniško-Savinjske Alpe, Slovenija) Povzetek   PDF
Andrej Martinčič
 
Letn. 8, Št. 2 (2009): Hacquetia Makrofitska vegetacija umetnih vodnih zbiralnikov v hribovju Krupinská planina in prvič ugotovljeno pojavljanje asociacije Potametum acutifolii na Slovaškem Povzetek   PDF
Richard Hrivnák
 
Letn. 13, Št. 2 (2014): Hacquetia Manihot esculenta (Euphorbiaceae), nova tujerodna vrsta v Italiji Povzetek   PDF
Adriano Stinca, Giuseppe D’Auria, Riccardo Motti
 
Letn. 10, Št. 1 (2011): Hacquetia Martini, F., 2009: Flora vascolare spontanea di Trieste. Lint, Trieste, 338 strani Povzetek   PDF
Igor Dakskobler
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) Molecular study on Senecio fontanicola (S. doria group, Asteraceae) and its conservation status Povzetek   PDF (English)
Elisa Pellegrini, Valentino Casolo, Duilio Iamonico, Giuseppe Oriolo, Nicola Rovere, Massimo Vischi
 
Letn. 11, Št. 2 (2012): Hacquetia Morfološke razlike plodnih izrastkov na sporo-trofofilu vrste Helminthostachys zeylanica (L.) Hook Povzetek   PDF
Tapas K. Chakraborty, Sandip Dev Chaudhuri, Jayanta Choudhury
 
Letn. 17, Št. 1 (2018) Mountain grassland ecosystems on abandoned agricultural terraces (Russia, North Caucasus) Povzetek   PDF (English)
Raisa Gracheva, Elena Belonovskaya, Vera Vingradova
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) Mountain pastures of Qilian Shan: plant communities, grazing impact and degradation status (Gansu province, NW China) Povzetek   PDF (English)
Alina Baranova, Udo Schickhoff, Shunli Wang, Ming Jin
 
Letn. 13, Št. 1 (2014): Hacquetia Načini gospodarjenja s polnaravnimi travišči različnih sintaksonov v zahodni Bolgariji Povzetek   PDF
Nikolay Velev, Kiril Vassilev
 
Letn. 7, Št. 1 (2008): Hacquetia Nahajališča in rastišča vrste Pulsatilla vernalis v Julijskih Alpah Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Iztok Sinjur, Ivan Veber, Branko Zupan
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia NARAVOSLOVNI OPIS IDRIJSKEGA RUDNIKA V HACQUETOVEM DELU »ORYCTOGRAPHIA CARNIOLICA« (1781) Povzetek   PDF
Jože Čar
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) New data on the ecological peculiarities and the distribution in Bulgaria of the vulnerable habitat F3.1d Balkan-Anatolian submontane genistoid scrub from the European Red List of Habitats Povzetek   PDF (English)
Georgi Iliev Kunev, Rossen Tzonev
 
Letn. 15, Št. 1 (2016) Nomenclatural notes about the names in Amaranthaceae published by Roberto de Visiani Povzetek   PDF (English)
Duilio Iamonico, Moreno Clementi
 
Letn. 16, Št. 2 (2017) Nomenclatural remarks to the classifcation of plant communites along post-fire succession Povzetek   PDF (English)
Ali Kavgaci, Urban Šilc, Saime Basaran, Aleksander Marinšek, Mehmet Ali Basaran, Petra Košir, Neslihan Balpinar, Münevver Arslan, Özge Denli, Andraž Čarni
 
Letn. 7, Št. 2 (2008): Hacquetia Nomenklatorični popravek imena asociacije Ostryo-Quercetum pubescentis (Horvat 1959) Trinajstić 1977 Povzetek   PDF
Livio Poldini
 
Letn. 14, Št. 2 (2015): Hacquetia Nomenklaturne opombe o nekaterih zvezah halofitske vegetacije Bashkortostana in Kaspijske nižine Povzetek   PDF
Tatiana Lysenko, Ladislav Mucina
 
Letn. 14, Št. 2 (2015): Hacquetia Nomenklaturni popravki in novi sintaksoni arktične, alpinske in oro-mediteranske vegetacije Povzetek   PDF
Milan Chytrý, Fred J. A. DanIëls, Romeo Di Pietro, Natalia Koroleva, Ladislav Mucina
 
Letn. 9, Št. 1 (2010): Hacquetia Nomenklaturno fitocenološka analiza asociacije Potentillo micranthae-Quercetum petraeae ass. nova na Hrvaškem Povzetek   PDF
Joso Vukelić, Dario Baričević, Irena Šapić
 
Letn. 12, Št. 1 (2013): Hacquetia Notici o sintaksonomskih imenih iz poljskih geobotaničnih raziskav Povzetek   PDF
Peter Kučera
 
Letn. 6, Št. 1 (2007): Hacquetia Nova gozdna asociacija na Madžarskem: termofilni suhi hrastovi gozdovi na grušču (Paeonio banaticae-Quercetum cerridis Kevey ass. nova) Povzetek   PDF
Balázs Kevey
 
101 - 125 od 268 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>