Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) Eleocharis carniolica W. D. J. Koch, new species in flora of Montenegro Povzetek   PDF (English)
Nada Vuksanović, Nada Bubanja, Christian Berg
 
Letn. 16, Št. 1 (2017) Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. moratoria A. Riechelmann & A. Zirnsack., a new subspecies of Broad-leaved Helleborine in Slovenia Povzetek   PDF (English)
Matej Lipovšek, Tadeja Brinovec, Marina Brinovec
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) Eurasian Kurgan Database – a citizen science tool for conserving grasslands on historical sites Povzetek   PDF (English)
Balázs Deák, Csaba Albert Tóth, Ádám Bede, Iva Apostolova, Tatyana M. Bragina, Ferenc Báthori, Miklós Bán
 
Letn. 16, Št. 2 (2017) First confirmed record of Elodea canadensis Michx. (Hydrocharitaceae) in Greece Povzetek   PDF (English)
Georgios Poulis, Dimitrios Zervas
 
Letn. 14, Št. 2 (2015): Hacquetia Fitocenologija in ekologija vrste Cressa cretica L. (Convolvulaceae) na vzhodni jadranski obali Povzetek   PDF
Nenad Jasprica, Milenko Milović, Marija Romić
 
Letn. 9, Št. 1 (2010): Hacquetia Fitocenološka analiza čistih in mešanih bukovih gozdov v Nacionalnem parku Monti Sibillini (srednji Apenini, Italija) Povzetek   PDF
Andrea Catorci, Alessandra Vitanzi, Sandro Ballelli
 
Letn. 5, Št. 2 (2006): Hacquetia Fitocenološka analiza pionirskih gozdov na opuščenih senožetih v Breginjskem kotu (zahodna Slovenija) Povzetek   PDF
Boško Čušin, Igor Dakskobler
 
Letn. 5, Št. 2 (2006): Hacquetia Fitocenološka analiza vegetacije centralnega jadranskrga sektorja italijanskega polotoka Povzetek   PDF
Marina Allegrezza, Edoardo Biondi, Silvia Felici
 
Letn. 13, Št. 2 (2014): Hacquetia Fitocenološka analiza združb z vrsto Adiantum capillus-veneris v prigorju Julijskih Alp Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Andrej Martinčič, Daniel Rojšek
 
Letn. 14, Št. 2 (2015): Hacquetia Fitocenološka oznaka združb črnega gabra (Ostrya carpinifolia) in malega jesena (Fraxinus ornus) v Julijskih Alpah in severnem delu Dinarskega gorstva (severozahodna in zahodna Slovenija, severovzhodna Italija) Povzetek   PDF
Ig Dakskobler
 
Letn. 4, Št. 2 (2005): Hacquetia Fitocenološke raziskave cerovih gozdov v vzhodni Slavoniji (Hrvaška) Povzetek   PDF
Josip Franjić, Željko Škvorc, Krunoslav Filipović, Ivana Vitasović Kosić
 
Letn. 12, Št. 1 (2013): Hacquetia Fitosociologija in ekologija dinarskih jelovo-bukovih gozdov (Omphalodo-Fagetum) v severozahodnem delu ilirske florne province (severozahodni Dinaridi) Povzetek   PDF
Boštjan Surina, Igor Dakskobler
 
Letn. 7, Št. 1 (2008): Hacquetia Fitosociološke značilnosti rastlinskih združb z endemično vrsto Cyclamen fatrense Povzetek   PDF
Róbert Kanka, Peter Turis, Viktória Chilová
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) Flora and vegetation of dry grasslands of Northeastern Ukraine, and problems of diversity conservation Povzetek   PDF (English)
Vladimir Ronkin, Galina Savchenko
 
Letn. 14, Št. 2 (2015): Hacquetia Flora in vegetacija otoka Kalamos (Ionsko morje, Grčija) Povzetek   PDF
Evagelos Baliousis
 
Letn. 4, Št. 2 (2005): Hacquetia FLORISTIČNE NOVOSTI IZ POSOČJA IN SOSEDNJIH OBMOČIJ V ZAHODNI IN SEVEROZAHODNI SLOVENIJI – IV Povzetek   PDF
Igor Dakskobler
 
Letn. 11, Št. 2 (2012): Hacquetia Funkcionalni rastlinski znaki in ekološka strategija združbe označujejo posamezen stadij sekundarne sukcesije Povzetek   PDF
Andrej Paušič, Andraž Čarni
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) Galanthus elwesii Hook (Amaryllidaceae) in the flora of Kosovo Povzetek   PDF (English)
Bajram Ferizi, Zeqir Hashani, Qenan Maxhuni, Almir Abdurrahmani, Xhavit Mala
 
Letn. 9, Št. 1 (2010): Hacquetia Gozdna vegetacija gorovja Tolfa-Ceriti (severni Lacij – srednja Italija) Povzetek   PDF
Romeo Di Pietro, Mattia M. Azzella, Laura Facioni
 
Letn. 12, Št. 2 (2013): Hacquetia Gozdne in grmiščne združbe z zeleno jelšo (Alnus viridis) v Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Andrej Rozman, Andrej Seliškar
 
Letn. 4, Št. 1 (2005): Hacquetia Gozdovi plemenitih listavcev na nekarbonatni podlagi (Dryopterido affini-Aceretum ass. nova hoc loco) v Sloveniji Povzetek   PDF
Petra Košir
 
Letn. 17, Št. 1 (2018) Grassland management in protected areas – implementaton of the EU biodiversity strategy in certain post-communist countries Povzetek   PDF (English)
Ágnes Balázsi
 
Letn. 16, Št. 2 (2017) Grassland vegetaton of Hodrušská hornatna highland in Central Slovakia Povzetek   PDF (English)
Alexandra Klimantová
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) Grasslands of intermontane basins of Central Caucasus: land use legacies and present-day state Povzetek   PDF (English)
Elena Belonovskaya, Raisa Gracheva, Ilya Shorkunov, Vera Vinogradova
 
Letn. 17, Št. 1 (2018) Grazing, abandonment and frequent mowing influence the persistence of the steppe marmot, Marmota bobak Povzetek   PDF (English)
Galina Savchenko, Vladimir Ronkin
 
51 - 75 od 268 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>