Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 10, Št. 2 (2011): Hacquetia Beckmannia eruciformis (L.) Host na Slovaškem – razširjenost, ekologija in cenološka pripadnost Povzetek   PDF
Daniel DÍTĚ, Pavol ELIÁŠ jun., Richard HRIVNÁK, Zuzana MELEČKOVÁ
 
Letn. 17, Št. 1 (2018) Biodiversity of herbaceous vegetaton in abandoned and managed sites under protecton regime: a case study in the Central Forest Reserve, NW Russia Povzetek   PDF (English)
Oxana Cherednichenko, Valentina Borodulina
 
Letn. 9, Št. 2 (2010): Hacquetia Bromo moesiacae-Stipetum epilosae – nova asociacija reliktne stepske vegetacije v jugozahodni Bolgariji Povzetek   PDF
Salza Todorova, Rossen Tzonev
 
Letn. 3, Št. 1 (2004): Hacquetia Bukovi gozdovi hribovja Cerová vrchovina (južna Slovaška) Povzetek   PDF
Karol Ujházy, Richard Hrivnák, Eva Belanová, Blažena Benčatová
 
Letn. 16, Št. 1 (2017) Carex divisa in Slovakia: overlooked or rare sedge species? Povzetek   PDF (English)
Daniel Dítě, Pavol Eliaš, Zuzana Melečková
 
Letn. 17, Št. 2 (2018) Classificaton of the relict forest communites of Palla’s Black Pine (Pinus nigra subsp. pallasiana) in Bulgaria Povzetek   PDF (English)
Rossen Tzonev, Marius Dimitrov, Chavdar Gussev, Vladimir Vulchev, Ivailo Nikolov
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) Conservation and diversity of Palaearctic grasslands – Editorial to the 5th EDGG special issue in Hacquetia Povzetek   PDF (English)
Orsolya Valkó, Rocco Labadessa, Salza Palpurina, Sabina Burrascano, Atushi Ushimaru, Stephen Venn
 
Letn. 16, Št. 1 (2017) Conservation assessment of the endemic plants from Kosovo Povzetek   PDF (English)
Fadil Millaku, Elez Krasniqi, Naim Berisha, Ferat Rexhepi
 
Letn. 1, Št. 2 (2002) Contribution to the knowledge of segetal vegetation from Croatia Povzetek   PDF (English)
Nada Hulina
 
Letn. 12, Št. 2 (2013): Hacquetia Črnojelševja v zahodnem delu osrednje Slovaške – vrstna sestava in ekologija Povzetek   PDF
Richard Hrivnák, Jaroslav Košťál, Michal Slezák, Anna Petrášová, Melánia Feszterová
 
Letn. 8, Št. 1 (2009): Hacquetia Cyperus eragrostis Lam. – nova adventivna vrsta v flori Slovenije Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Branko Vreš
 
Letn. 15, Št. 1 (2016) Cyperus glomeratus L. – rediscovered in Slovakia Povzetek   PDF (English)
Zuzana Melečková, Daniel Dítě, Pavol Eliáš Jr., Dávid Schmidt
 
Letn. 3, Št. 1 (2004): Hacquetia Dejanske razmere stenoendemične vrste Aristolochia merxmuelleri Greuter et E. Mayer 1985 po Natovem bombardiranju v vojni na Kosovem leta 1999 Povzetek   PDF
Ferat Rexhepi, Elez Krasniqi
 
Letn. 8, Št. 2 (2009): Hacquetia Dejavniki, ki vplivajo na disperzijo in mobilnost metuljev ogrožene vrste Coenonympha oedippus (Fabricius 1787) (Nymphalidae: Satyrinae) v habitatni krpi Povzetek   PDF
Tatjana Čelik, Branko Vreš, Andrej Seliškar
 
Letn. 15, Št. 1 (2016) Description and validation of some European forest syntaxa – a supplement to the EuroVegChecklist Povzetek   PDF (English)
Wolfgang Willner, Ayzik Solomeshch, Andraž Čarni, Erwin Bergmeier, Nikolai Ermakov, Ladislav Mucina
 
Letn. 8, Št. 2 (2009): Hacquetia Dinamika in razširjenost neofitov v ruderalni vegetaciji območja Horná Orava (Severna Slovaška) Povzetek   PDF (English)
Jana Medvecká, Ivan Jarolímek, Mária Zaliberová
 
Letn. 12, Št. 2 (2013): Hacquetia Dopolnitve k atlasu dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije Povzetek   PDF
Tatjana Čelik
 
Letn. 1, Št. 1 (2002) Dr. Loze Marinček-sedmdesetletnik Povzetek   PDF (English)
Andraž Čarni
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) Dry grasslands of the central valleys of the Alps from a European perspective: the example of Ausserberg (Valais, Switzerland) Povzetek   PDF (English)
Jürgen Dengler, Stefan Widmer, Eline Staubli, Manuel Babbi, Jamyra Gehler, Daniel Hepenstrick, Ariel Bergamini, Regula Billeter, Steffen Boch, Sven Rohrer, Iwona Dembicz
 
Letn. 11, Št. 1 (2012): Hacquetia Dve novi združbi visokih steblik z dominantnima vrstama Laserpitium siler in Grafia golaka v jugovzhodnih Alpah (severovzhodna Italija, zahodna Slovenija) Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Livio Poldini
 
Letn. 17, Št. 2 (2018) Dynamics of the species diversity and composition of the ruderal vegetation of Slovak and Czech cities Povzetek   PDF (English)
Alena Rendeková, Karol Mičieta, Zuzana Randáková, Ján Miškovic
 
Letn. 10, Št. 1 (2011): Hacquetia Dysphania anthelmintica (Amaranthaceae), nova tujerodna vrsta v flori Italije in taksonomska obravnava sorodnih vrst Povzetek   PDF
Duilio Iamonico
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) Ecology and Conservation of Steppes and Semi-Natural Grasslands Povzetek   PDF (English)
Orsolya Valkó, Michal Zmihorski, Idoia Biurrun, Jacqueline Loos, Rocco Labadessa, Stephen Venn
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) Effect of summer fire on cursorial spider (Aranei) and beetle (Coleoptera) assemblages in meadow steppes of Central European Russia Povzetek   PDF (English)
Nina Polchaninova, Mikhail Tsurikov, Andrey Atemasov
 
Letn. 14, Št. 1 (2015): Hacquetia Ekosistemske funkcije stepske krajine ob Bajkalskem jezeru Povzetek   PDF
Julia V. VANTEEVA, Svetlana V. SOLODYANKINA
 
26 - 50 od 268 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>