Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 3, Št. 1 (2004): Hacquetia VEGETACIJSKA PODOBA VRSTE CAREX ROSTRATA V SLOVENIJI Povzetek   PDF
Andrej Martinčič, Andrej Seliškar
 
Letn. 1, Št. 2 (2002) Vegetation of the Pantana area at Kaštela bay and its protection problems Povzetek
Juraj Kamenjarin, Zinka Pavletić
 
Letn. 17, Št. 2 (2018) Vegetation units of wetland and terrestrial habitats: the case study of Spercheios River and Maliakos Gulf (Sterea Ellas, Greece), a Natura 2000 Site Povzetek   PDF (English)
Maria A. Sarika, Anastasia N. Christopoulou, Sevasti D. Zervou, Andreas C. Zikos
 
Letn. 11, Št. 1 (2012): Hacquetia Vpliv spremembe gospodarjenja na cenološko sestavo severno jadranske pašniške krajine (Ćićarija, Hrvaška) Povzetek
Ivana Vitasović Kosić, Federico Maria Tardella, Andrea Catorci
 
Letn. 11, Št. 1 (2012): Hacquetia Vpliv spremembe gospodarjenja na cenološko sestavo severno jadranske pašniške krajine (Ćićarija, Hrvaška) Povzetek   PDF
Ivana Vitasović Kosić, Federico Maria Tardella, Andrea Catorci
 
Letn. 12, Št. 1 (2013): Hacquetia Vrsta Gagea bohemica na Slovaškem: 1. taksonomija in razširjenost Povzetek   PDF
Jaroslav KOŠŤÁL, Pavol ELIÁŠ jun, Helena VOJTEKOVÁ, Daniel Dítě
 
Letn. 6, Št. 2 (2007): Hacquetia Vrsta Viola pyrenaica Ramond ex DC v severnem delu Dinarskega gorstva (Trnovski gozd in Nanos, Slovenija) Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Jernej Peljhan
 
Letn. 8, Št. 1 (2009): Hacquetia Vrstna diverziteta epigeične favne pajkov matičnega Krasa Povzetek   PDF
Matjaž Gregorič, Matjaž Kuntner
 
Letn. 15, Št. 2 (2016) Water Buffaloes grazing behaviour at the Lake Kerkini National Park, Northern Greece Povzetek   PDF (English)
Eleni T. Tsiobani, Maria D. Yiakoulaki, Nikolaos D. Hasanagas, Georgios Menexes, Konstantinos Papanikolaou
 
Letn. 1, Št. 2 (2002) Willow gravel bank thickets (Salicion eleagni-daphnoides (Moor 1958) Grass 1993) in Friuli Venezia Giulia (NE Italy) Povzetek   PDF (English)
Giuseppe Oriolo, Livio Poldini
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Woshentliches Kindschaftsblatt des Herzogthum Krain (1775 - 1776). Balthasar Hacquet kot časnikar Povzetek   PDF
Tanja Žigon
 
Letn. 5, Št. 1 (2006): Hacquetia Zahodno-pontska stepska vegetacija v Bolgariji Povzetek
Rossen Tzonev, Veska Roussakova, Marius Dimitrov
 
Letn. 5, Št. 1 (2006): Hacquetia Zahodno-pontska stepska vegetacija v Bolgariji Povzetek   PDF
Rossen Tzonev, Veska Roussakova, Marius Dimitrov
 
Letn. 1, Št. 2 (2002) Združba Rorippo amphibiae-Eleocharitetum acicularis ass. nova na Cerkniškem jezeru Povzetek   PDF (English)
Andrej Martinčič
 
Letn. 3, Št. 2 (2004): Hacquetia Združba vrste Crataegus nigra Waldst. et Kit. v poplavnem območju Donave na Hrvaškem Povzetek   PDF
Andraž Čarni, Josip Franjić, Željko Škvorc
 
Letn. 4, Št. 2 (2005): Hacquetia Združbe z vrsto Eryngium alpinum v južnih Julijskih Alpah (Črna prst, Porezen) Povzetek   PDF
Igor Dakskobler, Wilfried Robert Franz, Gabrijel Seljak
 
Letn. 14, Št. 1 (2015): Hacquetia Združevanje pristopov za podporo kmetij z visoko vrednostjo narave v južni Transilvaniji (Romunija) Povzetek   PDF
Laura Sutcliffe, John Akeroyd, Nat Page, Razvan Popa
 
Letn. 9, Št. 2 (2010): Hacquetia Zveze Arrhenatherion, Cynosurion in Trifolion medii v zahodni Bolgariji – rastiščni gradient in ekološke omejitve Povzetek   PDF
Nikolay Velev, Iva Apostolova, Zuzana Rozbrojová, Petra Hájková
 
251 - 268 od 268 postavk << < 6 7 8 9 10 11