Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) A global systematic review of publications concerning the invasion biology of four tree species of temperate Eurasia Povzetek   PDF (English)
Anatoliy A. Khapugin
 
Letn. 15, Št. 1 (2016) A phytosociological analysis of the Quercus coccifera L. stands in south Albania (NE Mediterranean) Povzetek
Nenad Jasprica, Željko Škvorc, Milenko Milović
 
Letn. 12, Št. 2 (2013): Hacquetia Ageratina adenophora (Asteraceae) nova tujerodna vrsta v flori Italije in opazovanja o njenih okoljskih grožnjah Povzetek   PDF
Emanuele DEL GUACCHIO
 
Letn. 16, Št. 2 (2017) Alien taxa of the tribe Senecioneae (Asteraceae) in Italy: a nomenclatural synopsis Povzetek   PDF (English)
Duilio Iamonico
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) Alpine grasslands with dominant Luzula alpinopilosa in the Julian and Carnic Alps (NW Slovenia, NE Italy) Povzetek   PDF (English)
Igor Dakskobler, Livio Poldini
 
Letn. 3, Št. 2 (2004): Hacquetia Analiza hemisfere drevesnih krošenj v dinarskem jelovo-bukovem gozdu (Omphalodo-Fagetum) z uporabo fotografije hemisfere Povzetek   PDF
Sven D. Jelaska
 
Letn. 1, Št. 1 (2002) Analize gozdnih združb s pomočjo operacij GIS Povzetek   PDF (English)
Andraž Čarni, Marjan Jarnjak
 
Letn. 12, Št. 2 (2013): Hacquetia Artemisia santonicum subsp. patens na Slovaškem: žalostna zgodba o obligatnem halofitu na severnem robu razširjenosti Povzetek   PDF
Daniel DÍTĚ, Pavol ELIÁŠ jun, Zuzana MELEČKOVÁ
 
Letn. 13, Št. 2 (2014): Hacquetia Asociacija Arunco-Salicetum capreae – kje je njen sintaksonomski položaj? Povzetek   PDF
Mária Petrášová, Ivan Jarolímek
 
Letn. 3, Št. 1 (2004): Hacquetia Asociacija dolgopecljatega bresta in ostroplodnega jesena (Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952) v nižinskih poplavnih gozdovih Podravine in Podonavja Povzetek   PDF
Joso Vukelić, Dario Baričević
 
Letn. 8, Št. 1 (2009): Hacquetia Asociacija Drepanoclado uncinati-Heliospermetum pusilli (Arabidetalia caeruleae, Thlaspietea rotundifolii) v Trnovskem gozdu (Slovenije, SZ Dinarsko gorstvo) Povzetek   PDF
Boštjan Surina, Branko Vreš
 
Letn. 6, Št. 2 (2007): Hacquetia Asociacija Erysimo - Trifolietum Micev. 1977 v Bolgariji in nekaj opomb k njenemu mediteranskemu značaju Povzetek   PDF
Desislava Sopotlieva, Iva Apostolova
 
Letn. 3, Št. 2 (2004): Hacquetia Asociacija Hacquetio-Fagetum Košir 1962 (Aremonio-Fagion) na Hrvaškem Povzetek   PDF
Ivo Trinajstić, Zinka Pavletić
 
Letn. 6, Št. 2 (2007): Hacquetia Asociacija Hyperico-Euphorbietum glabriflorae Rexhepi 1978 na serpentinitu v pogorju Drenice Povzetek   PDF
Elez Krasniqi, Fadil Millaku
 
Letn. 1, Št. 2 (2002) Asociacija Salicetum cinereae Zölyomi 1931 v JV Sloveniji Povzetek
Urban Šilc
 
Letn. 10, Št. 2 (2011): Hacquetia Asociacija Stipeto-Convolvuletum compacti ass. nova na Kosovu Povzetek   PDF
Fadil Millaku, Elez Krasniqi, Ferat Rexhepi
 
Letn. 10, Št. 2 (2011): Hacquetia Asociacije suhih travišč gorovja Ausoni-Aurunci (osrednja Italija) – sintaksonomska posodobitev in razprava o višjih sintaksonih Povzetek   PDF
Romeo Di Pietro
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) Aspects of vineyard vegetation in Northeastern Italy and eastern neighbouring territories: Cerastio tenoreani-Geranietum dissecti and Mercurialetum annui as archaic, disappearing coenosis Povzetek   PDF (English)
Livio Poldini, Stefano Tasinazzo
 
Letn. 18, Št. 1 (2019) Assessment of Relationships Among and Within Helichrysum Mill. (Asteraceae) Species by Using ISSR Markers and Morphological Traits Povzetek   PDF (English)
narjes Azizi, Masoud Sheidai, Valiollah Mozaffarian, Mitra Arman, Zahra Noormohammadi
 
Letn. 18, Št. 2 (2019) Association Ramondo – Ostryetum carpinifoliae ass. nova. Povzetek   PDF (English)
Naim Berisha, Fadil Millaku, Bekim Gashi, Vlado Matevski
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet - predhodnik sodobnega krasoslovja Povzetek   PDF
Andrej Kranjc
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet in njegovo botanično delovanje na Kranjskem Povzetek   PDF
Nada Praprotnik
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet in Ukrajina Povzetek   PDF
Marija Valjo
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet in veterinarstvo Povzetek   PDF
Jože Jurca
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet kot zgodovinar Povzetek   PDF
Mykhailo Kril
 
1 - 25 od 268 postavk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>