Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 15, Št. 1 (2016) A phytosociological analysis of the Quercus coccifera L. stands in south Albania (NE Mediterranean) Povzetek
Nenad Jasprica, Željko Škvorc, Milenko Milović
 
Letn. 12, Št. 2 (2013): Hacquetia Ageratina adenophora (Asteraceae) nova tujerodna vrsta v flori Italije in opazovanja o njenih okoljskih grožnjah Povzetek   PDF
Emanuele DEL GUACCHIO
 
Letn. 16, Št. 2 (2017) Alien taxa of the tribe Senecioneae (Asteraceae) in Italy: a nomenclatural synopsis Povzetek   PDF (English)
Duilio Iamonico
 
Letn. 3, Št. 2 (2004): Hacquetia Analiza hemisfere drevesnih krošenj v dinarskem jelovo-bukovem gozdu (Omphalodo-Fagetum) z uporabo fotografije hemisfere Povzetek   PDF
Sven D. Jelaska
 
Letn. 1, Št. 1 (2002) Analize gozdnih združb s pomočjo operacij GIS Povzetek   PDF (English)
Andraž Čarni, Marjan Jarnjak
 
Letn. 12, Št. 2 (2013): Hacquetia Artemisia santonicum subsp. patens na Slovaškem: žalostna zgodba o obligatnem halofitu na severnem robu razširjenosti Povzetek   PDF
Daniel DÍTĚ, Pavol ELIÁŠ jun, Zuzana MELEČKOVÁ
 
Letn. 13, Št. 2 (2014): Hacquetia Asociacija Arunco-Salicetum capreae – kje je njen sintaksonomski položaj? Povzetek   PDF
Mária Petrášová, Ivan Jarolímek
 
Letn. 3, Št. 1 (2004): Hacquetia Asociacija dolgopecljatega bresta in ostroplodnega jesena (Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952) v nižinskih poplavnih gozdovih Podravine in Podonavja Povzetek   PDF
Joso Vukelić, Dario Baričević
 
Letn. 8, Št. 1 (2009): Hacquetia Asociacija Drepanoclado uncinati-Heliospermetum pusilli (Arabidetalia caeruleae, Thlaspietea rotundifolii) v Trnovskem gozdu (Slovenije, SZ Dinarsko gorstvo) Povzetek   PDF
Boštjan Surina, Branko Vreš
 
Letn. 6, Št. 2 (2007): Hacquetia Asociacija Erysimo - Trifolietum Micev. 1977 v Bolgariji in nekaj opomb k njenemu mediteranskemu značaju Povzetek   PDF
Desislava Sopotlieva, Iva Apostolova
 
Letn. 3, Št. 2 (2004): Hacquetia Asociacija Hacquetio-Fagetum Košir 1962 (Aremonio-Fagion) na Hrvaškem Povzetek   PDF
Ivo Trinajstić, Zinka Pavletić
 
Letn. 6, Št. 2 (2007): Hacquetia Asociacija Hyperico-Euphorbietum glabriflorae Rexhepi 1978 na serpentinitu v pogorju Drenice Povzetek   PDF
Elez Krasniqi, Fadil Millaku
 
Letn. 1, Št. 2 (2002) Asociacija Salicetum cinereae Zölyomi 1931 v JV Sloveniji Povzetek
Urban Šilc
 
Letn. 10, Št. 2 (2011): Hacquetia Asociacija Stipeto-Convolvuletum compacti ass. nova na Kosovu Povzetek   PDF
Fadil Millaku, Elez Krasniqi, Ferat Rexhepi
 
Letn. 10, Št. 2 (2011): Hacquetia Asociacije suhih travišč gorovja Ausoni-Aurunci (osrednja Italija) – sintaksonomska posodobitev in razprava o višjih sintaksonih Povzetek   PDF
Romeo Di Pietro
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet - predhodnik sodobnega krasoslovja Povzetek   PDF
Andrej Kranjc
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet in njegovo botanično delovanje na Kranjskem Povzetek   PDF
Nada Praprotnik
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet in Ukrajina Povzetek   PDF
Marija Valjo
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet in veterinarstvo Povzetek   PDF
Jože Jurca
 
Letn. 2, Št. 2 (2003): Hacquetia Balthasar Hacquet kot zgodovinar Povzetek   PDF
Mykhailo Kril
 
Letn. 10, Št. 2 (2011): Hacquetia Beckmannia eruciformis (L.) Host na Slovaškem – razširjenost, ekologija in cenološka pripadnost Povzetek   PDF
Daniel DÍTĚ, Pavol ELIÁŠ jun., Richard HRIVNÁK, Zuzana MELEČKOVÁ
 
Letn. 17, Št. 1 (2018) Biodiversity of herbaceous vegetaton in abandoned and managed sites under protecton regime: a case study in the Central Forest Reserve, NW Russia Povzetek   PDF (English)
Oxana Cherednichenko, Valentina Borodulina
 
Letn. 9, Št. 2 (2010): Hacquetia Bromo moesiacae-Stipetum epilosae – nova asociacija reliktne stepske vegetacije v jugozahodni Bolgariji Povzetek   PDF
Salza Todorova, Rossen Tzonev
 
Letn. 3, Št. 1 (2004): Hacquetia Bukovi gozdovi hribovja Cerová vrchovina (južna Slovaška) Povzetek   PDF
Karol Ujházy, Richard Hrivnák, Eva Belanová, Blažena Benčatová
 
Letn. 16, Št. 1 (2017) Carex divisa in Slovakia: overlooked or rare sedge species? Povzetek   PDF (English)
Daniel Dítě, Pavol Eliaš, Zuzana Melečková
 
1 - 25 od 245 postavk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>