Podrobnosti avtorja

Kazoglou, Yannis

  • Letn. 13, Št. 1 (2014): Hacquetia - Articles
    Suha travišča v Narodnem parku Prespa (SZ Grčija) z najjužnejšim pojavljanjem prednostnega habitatnega tipa “Panonske stepe na peščenih tleh” (koda 6260)
    Povzetek  PDF