Podrobnosti avtorja

Seliškar, Andrej, Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU, Novi trg 2, p.p. 306, SI-1001 Ljubljana