Podrobnosti avtorja

Khapugin, Anatoliy A., Ruska Federacija