1.
Dakskobler I. Pionirsko smrekovje nad sedanjo (antropogeno) zgornjo gozdno mejo v južnih Julijskih Alpah (primer iz zgornje Baške doline). Hacquetia [Internet]. 2016 Feb. 16 [cited 2024 Jul. 21];2(1):19-52. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/4276