Dakskobler, Igor. “Pionirsko Smrekovje Nad Sedanjo (antropogeno) Zgornjo Gozdno Mejo V južnih Julijskih Alpah (primer Iz Zgornje Baške Doline)”. Hacquetia 2, no. 1 (February 16, 2016): 19–52. Accessed July 20, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/4276.