Dakskobler, I. “Pionirsko Smrekovje Nad Sedanjo (antropogeno) Zgornjo Gozdno Mejo V južnih Julijskih Alpah (primer Iz Zgornje Baške Doline)”. Hacquetia, vol. 2, no. 1, Feb. 2016, pp. 19-52, https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/4276.