[1]
I. Dakskobler, “Pionirsko smrekovje nad sedanjo (antropogeno) zgornjo gozdno mejo v južnih Julijskih Alpah (primer iz zgornje Baške doline)”, Hacquetia, vol. 2, no. 1, pp. 19–52, Feb. 2016.