Dakskobler, I. (2016) “Pionirsko smrekovje nad sedanjo (antropogeno) zgornjo gozdno mejo v južnih Julijskih Alpah (primer iz zgornje Baške doline)”, Hacquetia, 2(1), pp. 19–52. Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/4276 (Accessed: 21 July 2024).