Dakskobler, Igor. 2016. “Pionirsko Smrekovje Nad Sedanjo (antropogeno) Zgornjo Gozdno Mejo V južnih Julijskih Alpah (primer Iz Zgornje Baške Doline)”. Hacquetia 2 (1):19-52. https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/4276.