Dakskobler, I. (2016). Pionirsko smrekovje nad sedanjo (antropogeno) zgornjo gozdno mejo v južnih Julijskih Alpah (primer iz zgornje Baške doline). Hacquetia, 2(1), 19–52. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/4276