(1)
Dakskobler, I. Pionirsko Smrekovje Nad Sedanjo (antropogeno) Zgornjo Gozdno Mejo V južnih Julijskih Alpah (primer Iz Zgornje Baške Doline). Hacquetia 2016, 2, 19-52.