[1]
Dakskobler, I. 2016. Pionirsko smrekovje nad sedanjo (antropogeno) zgornjo gozdno mejo v južnih Julijskih Alpah (primer iz zgornje Baške doline). Hacquetia. 2, 1 (Feb. 2016), 19–52.