Organiziranost

Založnik

Izdajatelj: Biološki inštitut Jovana Hadžija / Jovan Hadži Institute of Biology

Distributer: De Gruyter

ZRC SAZU, Založba ZRC