Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 90, No 1 (2018) Erare humanum est ali Karosch ni krš: ob 240. obletnici izida Oriktografije Kranjske Abstract   PDF
Andrej Kranjc
 
Vol 90, No 1 (2018) Assessing the impact of input data incongruity in selected quantitative methods for modelling natural landscape typologies / Preverjanje vpliva nesmiselnosti vhodnih podatkov pri izbranih kvantitativnih metodah za modeliranje naravnopokrajinskih tipizacij Abstract   PDF
Rok Ciglič
 
Vol 90, No 1 (2018) Celostni pristop k preučevanju kvartarnih eolskih kalkarenitov za poznavanje pretekle spremenljivosti podnebja // A combined approach to the study of Quaternary aeolian calcarenites for understanding the palaeoclimate Abstract   PDF
Matej Lipar
 
Vol 90, No 2 (2018) Challenges in the transformation of Slovene geographical names into Arabic // Izzivi prevedbe slovenskih zemljepisnih imen v arabščino Abstract   PDF
Bogusław R. Zagórski, Matjaž Geršič, Drago Kladnik
 
Vol 90, No 2 (2018) Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov // Accessibility to public transport as a condition for schoolchildren’s social inclusion Abstract   PDF
Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković
 
Vol 90, No 1 (2018) Družbeni vplivi prireditev v Mestni občini Koper // Social impacts of events in Municipality of Koper Abstract   PDF
Kristina Jerman, Ksenija Vodeb
 
Vol 89, No 1 (2017) Fotogrametrični in lidarski oblaki točk // Photogrammetric and lidar point clouds Abstract   PDF
Mihaela Triglav Čekada
 
Vol 87, No 1 (2015) Geografija obmejnosti in raznolikost sodobnih političnih meja // Geography of border landscapes and the differentiation of current political boundaries Abstract   PDF
Milan Bufon, André-Louis Sanguin
 
Vol 86, No 2 (2014) Geografska analiza volilne udeležbe v Sloveniji // Geographical analysis of voter turnout in Slovenia Abstract   PDF
Boštjan Rogelj, Jernej Tiran
 
Vol 88, No 1 (2016) Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja // Geographical heritage: seven decades of the Geographical Museum Abstract   PDF
Matija Zorn, Primož Gašperič
 
Vol 87, No 2 (2015) Geografska tipizacija Pomurja glede na občutljivost za sušo // Geographical typification of Pomurje in relation to sensitivity to drought Abstract   PDF
Tatjana Kikec
 
Vol 86, No 2 (2014) Geografski opus Rudolfa Badjure // The complete geographical works of Rudolf Badjura Abstract   PDF
Matjaž Geršič, Blaž Komac
 
Vol 87, No 1 (2015) Geomorfološke značilnosti izbranih zatrepnih dolin v Sloveniji // Geomorphological characteristics of selected pocket valleys in Slovenia Abstract   PDF
Jure Tičar
 
Vol 86, No 1 (2014) Hidrogeografske značilnosti in kakovostno stanje vodotokov v povirju Reke // Hydrogeographical characteristics and the quality of watercourses in the Reka River headwaters Abstract   PDF
Tina Počkar, Gregor Kovačič, Borut Peric
 
Vol 87, No 1 (2015) Kartiranje morskih travnikov s podatki mnogosnopnega sonarja // Mapping of marine meadows using multibeam sonar data Abstract   PDF
Sašo Moškon, Janez Žibert, Branko Kavšek
 
Vol 86, No 1 (2014) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 86, No 2 (2014) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 87, No 2 (2015) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 87, No 1 (2015) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 88, No 2 (2016) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 88, No 1 (2016) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 89, No 1 (2017) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 89, No 2 (2017) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 90, No 1 (2018) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 90, No 2 (2018) Književnost // Literature Details   PDF
GV GV
 
Vol 90, No 1 (2018) Kras Frmilske doline v Krajinskem parku Boč-Donačka gora // Karst of Frmile Valley in the Landscape Park Boč-Donačka Gora Abstract   PDF
Igor Bahar
 
Vol 86, No 1 (2014) Kronika // Chronicle Details
Več avtorjev Various authors
 
Vol 86, No 1 (2014) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 86, No 2 (2014) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 87, No 2 (2015) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 87, No 1 (2015) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 88, No 2 (2016) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 88, No 1 (2016) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 89, No 1 (2017) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 89, No 2 (2017) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 90, No 1 (2018) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 90, No 2 (2018) Kronika // Chronicle Details   PDF
GV GV
 
Vol 88, No 2 (2016) Ledinska imena na kulturnih terasah // Field names in agricultural terraces Abstract   PDF
Matjaž Geršič
 
Vol 87, No 2 (2015) Lehnjakasti kapniki v spodmolih v slovenski Istri // Tufaceous speleothems in rock shelters in Slovenian Istria Abstract   PDF
Leni Ozis, Andrej Šmuc
 
Vol 86, No 1 (2014) Mladinski turizem in potovalne navade študentov – primer Univerze na Primorskem // Youth tourism and travel habits of students – the case of the University of Primorska Abstract   PDF
Marko Pavlič, Miha Koderman
 
Vol 87, No 1 (2015) Modeliranje obpotresnih pobočnih procesov v Sloveniji // Co-seismic slope processes in Slovenia Abstract   PDF
Blaž Komac
 
Vol 88, No 1 (2016) Morfološka tipologija stanovanjskih območij v Ljubljani // Morphological typology of residential areas in Ljubljana Abstract   PDF
Jernej Tiran, David Bole, Peter Kumer
 
Vol 90, No 2 (2018) Morfometrični tipi pokrajinskih vročih in mrzlih točk v Sloveniji // Morphometric types of landscape hotspots and coldspots in Slovenia Abstract   PDF
Mauro Hrvatin, Drago Perko
 
Vol 87, No 2 (2015) Najstarejša kartografija – razvoj do antike // The oldest cartography – development up to the classical antiquity Abstract   PDF
Primož Gašperič
 
Vol 88, No 2 (2016) Naravne in umetne pregrade ter z njimi povezani hidro-geomorfni procesi // Natural and man-made dams and related hydro-geomorphic processes Abstract   PDF
Blaž Komac, Matija Zorn
 
Vol 87, No 2 (2015) Naravne nesreče in družbena neodgovornost // Natural disasters and social irresponsibility Abstract   PDF
Matija Zorn, Blaž Komac
 
Vol 88, No 1 (2016) Navidezna zvrnjenost objektov na državnem ortofotu ali kaj moramo vedeti, ko uporabljamo državni ortofoto? // Radial displacement of objects on the national orthophoto or what we should know when using national orthophoto? Abstract   PDF
Mihaela Triglav Čekada
 
Vol 86, No 1 (2014) Nekaj misli o konceptu prožnosti v geografiji naravnih nesreč // Some thoughts on the concept of resilience in geography of natural hazards Abstract   PDF
Blaž Komac, Lucija Lapuh
 
Vol 86, No 2 (2014) Nekaj novosti (predgovor // foreword) Abstract   PDF
Matija Zorn, Rok Ciglič
 
Vol 89, No 2 (2017) (Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?! // (Un)limited opportunities for geography on the project market Abstract   PDF
Mimi Urbanc
 
1 - 50 of 108 Items 1 2 3 > >>