Vol 90, No 2 (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles/članki

Matija Zorn, Drago Perko PDF
Zgodovinski pregled Geografskega vestnika // The Historical overview of Geografski vestnik (Geographical Bulletin)

Mauro Hrvatin, Drago Perko PDF
Morfometrični tipi pokrajinskih vročih in mrzlih točk v Sloveniji // Morphometric types of landscape hotspots and coldspots in Slovenia

Tanja Travnikar, Luka Juvančič PDF
Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje // Spatial pattern of the integration of farm holdings in Slovenia into organic farming

Mojca Poklar, Valentina Brečko Grubar PDF
Spremembe pokritosti dna z morskimi travniki v Semedelskem zalivu v obdobju 2009–2015 // The changes of seagrass meadows on the Semedela Bay seabed in the period 2009–2015

Bogusław R. Zagórski, Matjaž Geršič, Drago Kladnik PDF
Challenges in the transformation of Slovene geographical names into Arabic // Izzivi prevedbe slovenskih zemljepisnih imen v arabščino

Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković PDF
Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov // Accessibility to public transport as a condition for schoolchildren’s social inclusion

Drago Kladnik, Drago Perko PDF
Velika in mala začetnica ter drugi problemi zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen // Capitalization and other issues in writing Slovenian geographical names

Literature/književnost

  PDF
Književnost // Literature

Chronicle/kronika

  PDF
Kronika // Chronicle

Meetings/zborovanja

  PDF
Zborovanja // Meetings

Reports/poročila

  PDF
Poročila // Reports