Vol 89, No 2 (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles/članki

Mauro Hrvatin, Matija Zorn PDF
Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010 // River discharge trends in Slovenian Alps between 1961 and 2010

Katarina Polajnar Horvat PDF
Učinkovitost socialnega vplivanja pri okoljskem ozaveščanju in vedenju v povezavi z vodo // The efficacy of social influence in environmental awareness and behaviour regarding water

Lucija Lapuh PDF
Teoretično in terminološko o konceptu prožnosti // Theoretically and terminologically about the concept of resilience

Mimi Urbanc PDF
(Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?! // (Un)limited opportunities for geography on the project market

Drago Kladnik, Drago Perko PDF
Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen // More appropriate use of Slovenian geographical names

Literature/književnost

  PDF
Književnost // Literature

Chronicle/kronika

  PDF
Kronika // Chronicle

Meetings/zborovanja

  PDF
Zborovanja // Meetings

Reports/poročila

  PDF
Poročila // Reports