Vol 89, No 1 (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles/članki

Mauro Hrvatin, Matija Zorn PDF
Trendi temperatur in padavin ter trendi pretokov rek v Idrijskem hribovju // Temperature and precipitation trends and river discharge trends in the Idrija Hills

Nika Razpotnik Visković, Primož Pipan, Damjana Gantar, Ina Šuklje Erjavec PDF
Prostorsko umeščanje in širitve kmetij v Sloveniji: zakonodajni okvir in izkušnje slovenskih občin // Selecting farm building sites and farm expansion in Slovenia: The legislative framework and experience of Slovenian municipalities

Janina Torkar, Valentina Brečko Grubar, Romina Rodela PDF
Razvoj podeželja na območju predvidenega Krajinskega parka Dragonja: mnenje aktivnih prebivalcev // Rural development in the prospective Dragonja Landscape Park: a viewpoint from active inhabitants

Blaž Komac, Domen Kušar PDF
Sledi ruralne dediščine v urbani pokrajini: obzidani vrtovi na primeru Bovškega // Traces of rural heritage in urban landscapes: walled yards in the Bovec area

Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič PDF
Odnos do trajnostnega razvoja in viri znanja o trajnostnem razvoju študentov geografije v Sloveniji // Attitude towards sustainable development and sources of knowledge of sustainable development among geography students in Slovenia

Mihaela Triglav Čekada PDF
Fotogrametrični in lidarski oblaki točk // Photogrammetric and lidar point clouds

Literature/književnost

  PDF
Književnost // Literature

Chronicle/kronika

  PDF
Kronika // Chronicle

Meetings/zborovanja

  PDF
Zborovanja // Meetings

Reports/poročila

  PDF
Poročila // Reports