Vol 88, No 1 (2016)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles/članki

Diana Veble, Valentina Brečko Grubar PDF
Pogostost in obseg požarov v naravi na Krasu in v slovenski Istri // The frequency and extent of wildfires on the Kras and in Slovenian Istria

Gregor Kovačič, Nataša Kolega, Valentina Brečko Grubar PDF
Vpliv podnebnih sprememb na količine vode in poplave morja v slovenski Istri // Climate change impacts on water quantities and sea flooding in Slovene Istria

Jernej Tiran, David Bole, Peter Kumer PDF
Morfološka tipologija stanovanjskih območij v Ljubljani // Morphological typology of residential areas in Ljubljana

Tatjana Resnik Planinc PDF
The new paradigm of solution dolines // Nova paradigma korozijskih vrtač

Matej Lipar PDF
Prispevek k slovenski terminologiji krasa in kraških oblik na eogenetskih kvartarnih kalkarenitih // A contribution to Slovenian terminology of karst and its features developed in eogenetic Quaternary calcarenites

Matija Zorn, Primož Gašperič PDF
Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja // Geographical heritage: seven decades of the Geographical Museum

Mihaela Triglav Čekada PDF
Navidezna zvrnjenost objektov na državnem ortofotu ali kaj moramo vedeti, ko uporabljamo državni ortofoto? // Radial displacement of objects on the national orthophoto or what we should know when using national orthophoto?

Literature/književnost

  PDF
Književnost // Literature

Chronicle/kronika

  PDF
Kronika // Chronicle

Meetings/zborovanja

  PDF
Zborovanja // Meetings

Reports/poročila

  PDF
Poročila // Reports