Vol 88, No 2 (2016)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles/članki

Gregor Kovačič PDF
Trendi pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja // Discharge trends of the Adriatic Sea basin rivers in Slovenia, excluding the Soča river basin

Erik Logar, Irma Potočnik Slavič PDF
(Ne)vidne spremembe podeželskih skupnosti: primeri z Gorenjske in Sauerlanda // (In)visible changes of rural communities: examples from Gorenjska region (Slovenia) and Sauerland (Germany)

Janez Nared, Nika Razpotnik Visković PDF
Somestja v Sloveniji // Conurbations in Slovenia

Blaž Komac, Matija Zorn PDF
Naravne in umetne pregrade ter z njimi povezani hidro-geomorfni procesi // Natural and man-made dams and related hydro-geomorphic processes

Matjaž Geršič PDF
Ledinska imena na kulturnih terasah // Field names in agricultural terraces

Peter Mikša, Matija Zorn PDF
The beginnings of the research of Slovenian Alps // Začetki raziskovanja slovenskih Alp

Drago Perko, Matija Zorn PDF
Sedemdeset let raziskovanj na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU // Seventy years of research at the ZRC SAZU Anton Melik Geographical Institute

Literature/književnost

  PDF
Književnost // Literature

Chronicle/kronika

  PDF
Kronika // Chronicle

Meetings/zborovanja

  PDF
Zborovanja // Meetings

Reports/poročila

  PDF
Poročila // Reports