Vol 87, No 2 (2015)


Table of Contents

Articles/članki

Leni Ozis, Andrej Šmuc PDF
Lehnjakasti kapniki v spodmolih v slovenski Istri // Tufaceous speleothems in rock shelters in Slovenian Istria

Tatjana Kikec PDF
Geografska tipizacija Pomurja glede na občutljivost za sušo // Geographical typification of Pomurje in relation to sensitivity to drought

Mateja Šmid Hribar, David Bole, Mimi Urbanc PDF
Public and common goods in the cultural landscape // Javno in skupno dobro v kulturni pokrajini

Peter Kumer, Marko Krevs PDF
Understanding the implications of spatial segregation in Belfast, Northern Ireland // Razumevanje posledic prostorske segregacije v Belfastu na Severnem Irskem

Matija Zorn, Blaž Komac PDF
Naravne nesreče in družbena neodgovornost // Natural disasters and social irresponsibility

Primož Gašperič PDF
Najstarejša kartografija – razvoj do antike // The oldest cartography – development up to the classical antiquity

Dane Podmenik, Maks Bembič PDF
Novi raziskovalni pristopi v družbeni geografiji: participativno akcijsko raziskovanje // New research approaches in human geography: participative action research

Katarina Polajnar Horvat, Aleš Smrekar PDF
Veljavnost osebnega in spletnega anketiranja v geografskem raziskovanju // Validity of face-to-face and web surveys in geographical research

Literature/književnost

  PDF
Književnost // Literature

Chronicle/kronika

  PDF
Kronika // Chronicle

Meetings/zborovanja

  PDF
Zborovanja // Meetings

Reports/poročila

  PDF
Poročila // Reports