Vol 86, No 2 (2014)

Table of Contents

Articles/članki

Matija Zorn, Rok Ciglič PDF
Nekaj novosti (predgovor // foreword) 9

Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec PDF
Vrednotenje nekdanje in sedanje proizvodnje nevarnih odpadkov v Ljubljani z vidika obremenjevanja podtalnice // Evaluating former and current production of hazardous waste in Ljubljana from the perspective of threats to groundwater 11-24

Boštjan Rogelj, Jernej Tiran PDF
Geografska analiza volilne udeležbe v Sloveniji // Geographical analysis of voter turnout in Slovenia 25-43

Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič PDF
Pomen obalnih mokrišč za prebivalce slovenske Istre // The importance of coastal wetlands for the people of Slovene Istria 45-58

Maruša Goluža PDF
Vprašanje legitimnosti skupne kmetijske politike z vidika okoljske komponente trajnostnega razvoja podeželja // The issue of CAP legitimacy in terms of the environmental component of sustainable rural development 59-71

Matjaž Geršič, Blaž Komac PDF
Geografski opus Rudolfa Badjure // The complete geographical works of Rudolf Badjura 73-84

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn PDF
Ugotavljanje intenzivnosti geomorfnih procesov s pomočjo posnetkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije // Determining the intensity of geomorphic processes using cyclical aerial photogrammetric measurements of Slovenia 85-101

Literature/književnost

  PDF
Književnost // Literature 103-119

Chronicle/kronika

  PDF
Kronika // Chronicle 121-135

Meetings/zborovanja

  PDF
Zborovanja // Meetings 137-150

Reports/poročila

  PDF
Poročila // Reports 151-154