Vol 86, No 1 (2014)

Table of Contents

Articles/članki

Tina Počkar, Gregor Kovačič, Borut Peric PDF
Hidrogeografske značilnosti in kakovostno stanje vodotokov v povirju Reke // Hydrogeographical characteristics and the quality of watercourses in the Reka River headwaters 9-23

Matjaž Geršič PDF
Obravnava geografije kot znanosti pri pouku v osnovni šoli // Treating geography as a science in primary-school instruction 25-35

Blaž Komac, Lucija Lapuh PDF
Nekaj misli o konceptu prožnosti v geografiji naravnih nesreč // Some thoughts on the concept of resilience in geography of natural hazards 37-49

Renata Mavri, Majda Černič Istenič PDF
Podeželski turizem in socialni kapital v Sloveniji (primer vasi v Občini Cerkno) // Rural tourism and social capital in Slovenia (an example of villages in the Municipality of Cerkno) 51-61

Marko Pavlič, Miha Koderman PDF
Mladinski turizem in potovalne navade študentov – primer Univerze na Primorskem // Youth tourism and travel habits of students – the case of the University of Primorska 63-73

Literature/književnost

  PDF
Književnost // Literature 75-88

Chronicle/kronika

  PDF
Kronika // Chronicle 89-96

Meetings/zborovanja

  PDF
Zborovanja // Meetings 97-119

Reports/poročila

  PDF
Poročila // Reports 121-125