Author Details

Anderle, Brane, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Slovenia

  • Vol 55, No 2 (2014) - Articles
    Prispevek k poznavanju razširjenosti rastlinskih vrst povirij in barij v Sloveniji – III / Contribution to the knowledge of the distribution of threatened plant species of fens, mires and bogs in Slovenia – III
    Abstract  PDF