Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Anderle, Brane
Anderle, Brane
Anderle, Brane, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Regijska raziskovalna enota Tolmin (Slovenia)

B

Bajc, Marko
Baloh, Tjaša, Gozdarski inštitut Slovenije (Slovenian Forestry Institute), Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Bartol, Miloš
Bartol, Miloš, Geocentrum, Uppsala (Sweden)
Bartol, Miloš, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU (Slovenia)
Bašić, Fejzo, Faculty of Agriculture and Food Science, University of Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Bavcon, Jože
Bonafaccia, Francesco, Department of Ecological and Biological Sciences (DEB), Laboratory of Cellular and Molecular Nutrition, University of Tuscia, Largo dell’Università snc, 01100 Viterbo, Italy
Bonafaccia, Giovanni, Food and Nutrition Research Center (CRA - NUT), Via Ardeatina 546, 00178 Roma, Italy
Božič, Gregor
Božič, Gregor, Department of Forest Physiology and Genetics, Slovenian Forestry Institute (Slovenia)
Božič, Gregor, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
Božič, Janko, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Brezovar, Jernej
Brus, Robert, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana
Budič, Bojan, National Institute of Chemistry, Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

C

Capuder, Rok

Č

Čarni, Andraž, Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana and University of Nova Gorica, Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica
Čarni, Andraž

Ć

Ćosović, Vlasta, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek

Č

Čvorović, Božena

D

Dakskobler, Igor, Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin, and Biotechnical Faculty of the University in Ljubljana, Department of Forestry and Renewable Forest

1 - 25 of 205 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>