Vol 57, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

Ivan Kreft PDF
Ob 85-letnici akademika Mitje Zupančiča, dolgoletnega urednika (1996-2016) Razprav IV. razreda SAZU, oziroma Folia biologica et geologica / Academician Mitja Zupančič, 85-years jubilee of former Editor-in-Chief of Folia biologica et geologica pp. 5-6

Mitja Zupančič PDF
A new silver fir association on the Ljubljansko barje / Nova jelova združba na Ljubljanskem barju pp. 7-17

Amadej Trnkoczy, Igor Dakskobler PDF
Blesteča krvomočnica (Geranium lucidum L.), novost v flori slovenskega dela Julijskih Alp / Geranium lucidum L., a novelty in the flora of Slovenian part of the Julian Alps pp. 19-33

Domen Finžgar, Marko Bajc, Jernej Brezovar, Andraž Kladnik, Rok Capuder, Hojka Kraigher PDF
Razvoj patentiranega brezpilotnega sistema za vzorčenje iz drevesnih krošenj / Development of a patented unmanned aerial vehicle based system for tree canopy sampling pp. 35-39

Tanveer Bilal Pirzadah, Bisma Malik, Inayatullah Tahir, Reiaz ul Rehman PDF
Vivipary in Fagopyrum esculentum / Živorodnost pri ajdi (Fagopyrum esculentum) pp. 41-43

Paula Pongrac, Peter Kump, Bojan Budič, Katarina Vogel-Mikuš PDF
Magnesium and phosphorus distributions in developing tartary buckwheat cotyledons / Razporeditev magnezija in fosforja v razvijajočih se kličnih listih tatarske ajde pp. 45-56

Vida Škrabanja PDF
Selen v rastlinah in v okolju v Sloveniji / Selenium compounds in plants and in biosphere in Slovenia pp. 57-64

Ines Štraus, Marko Kreft, Hojka Kraigher PDF
Uporaba dvo-fotonskega konfokalnega mikroskopa za raziskovanje encimske aktivnosti ektomikoriznih gliv in analiza slik s programom ImageJ / Use of two-confocal mycroscopy for research of enzymatic activity of ectomycorrhizal fungi and image analysis with pp. 65-75