Vol 56, No 3 (2015)


Table of Contents

Articles

Nada Praprotnik PDF
Prof. dr. Vlado Ravnik - devetdesetletnik pp. 7-9

Vid Leban, Janez Mihael Kocjan PDF
Bibliografija botanika prof. dr. Vlada Ravnika / Bibliography of the botanist prof. dr. Vlado Ravnik pp. 11-15

Jože Bavcon PDF
White Purple broom (Chamaecytisus purpureus Scop.) / Rdeči reličnik (Chamaecytisus purpureus Scop.) pp. 17-23

Igor Dakskobler PDF
Nekatere posebnosti flore in vegetacije severozahodnega dela Banjšic (zahodna Slovenija) / Some curiosities of the flora and vegetation of the northwestern Banjšice mountains (western Slovenia) pp. 25-36

Branko Dolinar PDF
Prispevek k poznavanju taksonov iz oblikovnega kroga Ophrys sphegodes s. lat. in Ophrys holosericea s. lat. v Sloveniji / Contribution to the knowledge of the taxa from the groups Ophrys sphegodes s. lat. and Ophrys holosericea s. lat. in Slovenia pp. 37-49

Stefan Hertel PDF
Anmerkungen zu Epipactis nordeniorum / Some notes on Epipactis nordeniorum pp. 51-56

Jernej Kavšek PDF
Prispevek k poznavanju razširjenosti kukavičevk Bele krajine (JV Slovenia) / Contribution to the knowledge of the distribution of orchids (Orchidaceae) in Bela krajina region (SE Slovenia) pp. 57-80

Janez Mihael Kocjan, Urška Kačar, Matej Palka PDF
Prispevek k poznavanju razširjenosti nekaterih kukavičevk (Orchidaceae) v Sloveniji / Contribution to the knowledge of the distribution of some orchids (Orchidaceae) in Slovenia pp. 81-119

Vid Leban, Janez Mihael Kocjan, Brane Anderle PDF
Rod lusnec (Lathraea L.) v Sloveniji / Genus toothwort (Lathraea L.) in Slovenia pp. 121-135

Igor Paušič, Mitja Kaligarič PDF
Režim upravljanja s suhimi travišči določa pojavnost navadne kukavice, Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase v Krajinskem parku Goričko, SV Slovenija / Dry grassland land use treatment regime explains the occurrence of the Green ... pp. 137-148

Mitja Zupančič PDF
Problems of classification of dwarf pine scrub into higher syntaxa / Problem klasifikacije višjih sintaksonov ruševja pp. 149-154

Jože Kosec PDF
Orhideje Gorjancev in Žumberka / Orchids of Gorjanci and Žumberak Region pp. 155-161

Matej Lipovšek PDF
Kukavičevke v Halozah (vzhodna Slovenija) / Orchids in Haloze region (Eastern Slovenia) pp. 163-167

Jure Slatner PDF
Netreski (Sempervivum L.) in netreskovci (Jovibarba Opiz) v Sloveniji / Houseleeks (Sempervivum L.) and hen-and-chicks (Jovibarba Opiz) in Slovenia pp. 169-178