Dancing with carniolan bee / Plešemo s kranjsko čebelo

Janko Božič

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0041

Abstract

Abstract

Slovene heritage in beekeeping is based on knowledgeable bee management practice documented well in 18th century. Well described mating biology of honeybees was first detailed description of specific behavior of honeybees based on observation in well know subspecies of Carniolan bee. Later in 20th century special focus was on dance communication, which was described by von Frisch (1965) as a dance language. In the work alone it was not described as a special cognitive capability of the honeybees but rather instinctive highly specialized behavior pattern. From original work to nowadays many detailed studies of the dance communication were published and also used as a tool to study orientation and learning during foraging behavior. New concept have been involved, especially in sense of new views and methods in cognitive science. How much cognition is involved in foraging behavior of honeybees depends on how wide we accept definition of cognition. 

Key words: Apis mellifera carnica, communication, waggle dance, recruitment, foraging, information transfer 

Izvleček

Slovenska čebelarska dediščina temelji na dobrem poznavanju čebelarske prakse, ki je bila dokumentirana že v 18. stoletju. Dobro opisana biologija parjenja medonosne čebele je bil prvi podroben opis posameznega vedenja medonosne čebele temelječe na opazovanjih dobro poznane podvrste kranjske čebele. Kasneje v 20. stoletju je bila posebna pozornost na plesnem sporazumevanju čebel, ki jo je opisal von Frisch (1965) kot čebelji jezik. V samem njegovem delu sicer ni bilo opisano kot posebna razumska zmožnost čebel ampak bolj kot močno usmerjen nagonski vedenjski vzorec. Od originalnega dela pa do danes je bilo objavljenih veliko podrobnih raziskav plesnega sporazumevanja in tudi uporabljeno kot orodje za raziskavo orientacije in učenja med pašnim vedenjem. Razvili so se novi koncepti, še posebej v smislu novih pogledov in metod v kognitivni znanosti. Koliko razuma je vključeno v pašno vedenje čebel je odvisno od tega, kako na široko sprejmemo definicijo razuma. 

Ključne besede: Apis mellifera carnica, sporazumevanje, zibajoči ples, novačenje, paša, prenos informacije 

 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0041

Refbacks

  • There are currently no refbacks.