Ostanek morskega psa iz spodnjeoligocenskih plasti Poljšice / The shark remain from the Early Oligocene beds of Poljšica, Slovenia

Aleš Šoster, Jernej Pavšič, Vasja Mikuž

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg00340

Abstract

V prispevku je predstavljen apikalni del zobne krone morskega psa vrste Carcharocles angustidens (Agassiz, 1835) iz oligocenskih plasti Poljšice pri Podnartu. Drugod v Sloveniji tovrstni ostanki še niso bili najdeni. 

Ključne besede: morski pes, Otodontidae, spodnji oligocen - rupelij, Poljšica pri Podnartu

 

We are presenting the apical part of the tooth crown belonging to Carcharocles angustidens (Agassiz, 1835) found in Oligocene beds of Poljšica near Podnart. This is the only specimen of the species found so far in Slovenia. 

Key words: shark, Otodontidae, Early Oligocene - Rupelian, Poljšica at Podnart, Slovenia

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg00340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.