Fitocenologija v Sloveniji skozi čas / Phytocenology in Slovenia over time

Mitja Zupančič

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0035

Abstract

Opisan je razvoj fitocenologije v Sloveniji od njenega začetka med obema svetovnima vojnama do danes. Pionirji raziskovanj na področju fitocenoloških raziskovanj so bili Gabrijel Tomažič, Marko Zalokar, Maks Wraber in Vlado Tregubov.  V vsem obdobju je delovalo 20 fitocenologov in 10 do 15  občasnih kartircev vegetacije.

Ključne besede: fitocenologija, zgodovina, Slovenija

 

The development of phytocenology in Slovenia is described from its beginnings between the two world wars to today. The pioneers of research in the field of phytocenology were Gabrijel Tomažič, Marko Zalokar, Maks Wraber and Vlado Tregubov. Twenty phytocenologists and 10 to 15 vege­tation mappers worked over the course of the whole period.

Keywords: phytocenology, history, Slovenia

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0035

Refbacks

  • There are currently no refbacks.