Appendix 1 to paper in 57/1, pp. 5-61: Synoptic table of Alnus glutinosa dominating communities in Slovenia and N-Italy / Priloga 1 k članku v 57/1, str. 5-61: Sintezna tabela združb črne jelše (Alnetum glutinosae s. lat.) v Sloveniji in severni Italiji

Igor Dakskobler

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0016

Abstract

Appendix 1 to paper in 57/1, pp. 5-61, Phytosociological analysis of riverine forests in the Vipava and Reka Valleys (southwestern Slovenia):  Synoptic table of Alnus glutinosa dominating communities in Slovenia and N-Italy

 

Priloga 1 k članku v 57/1, str. 5-61, Fitocenološka analiza obrežnih gozdov v Vipavski dolini in dolini Reke (jugozahodna Slovenija): Sintezna tabela združb črne jelše (Alnetum glutinosae s. lat.) v Sloveniji in severni Italiji

 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0016

Refbacks

  • There are currently no refbacks.