Concentration of proteins, beta-glucans, total phenols and antioxidant capacity of Slovenian samples of barley / Vsebnost proteinov, beta-glukanov, skupnih fenolov in antioksidativna vrednost slovenskih vzorcev ječmena

Giovanni Bonafaccia, Nicolò Merendino, Francesco Bonafaccia, Romina Molinari, Vincenzo Galli, Igor Pravst, Vida Škrabanja, Zlata Luthar, Aleksandra Golob, Mateja Germ

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0015

Abstract

Four Slovenian barley samples were analyzed for the content of the ash, proteins, β-glucans and total polyphenols; and for the antioxidant capacity by two methods. Antioxidant capacity was determined by the ferric reducing antioxidant power (FRAP) activity and by the oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay. For the comparison, four foreign barley commercial samples were analyzed, three of German origin and one from Italy. Slovenian samples had equal or lower content of ash, proteins and β-glucans in comparison to foreign samples. A Slovenian barley sample from Šalovci, Prekmurje had the highest content of β-glucans, namely 5.73% in dry weight (DW). The results obtained by both methods of the determination of antioxidant capacity showed significant correlation with the total polyphenols content.

Key words: Hordeum, barley, beta-glucans, phenols


Štiri vzorce ječmena iz Slovenije smo analizirali na vsebnost pepela, beljakovin, β-glukanov in skupnih fenolov. S pomočjo dveh metod smo tudi ugotavljali antioksidativno zmogljivost. Antioksidantivna zmogljivost je bila določena z zmanjšanjem antioksidativne sposobnosti železa (metoda FRAP) in s sposobnostjo absorbance kisikovega radikala (metoda ORAC). Za primerjavo smo analizirali štiri komercialne vzorce tujega ječmena, tri nemške in enega iz Italije. Slovenski vzorci so imeli enako ali nižjo vsebnost pepela, beljakovin in β-glukanov v primerjavi s tujimi. Vendar je slovenski vzorec ječmena iz Šalovcev (Prekmurje) vseboval najvišjo vsebnost β-glukanov, in sicer 5,73% suhe teže (DW). Rezultati obeh metod določanja antioksidativne kapacitete so bili primerljivi in so pokazali pomembno povezavo z vsebnostjo celokupnih fenolov.

Ključne besede: Hordeum, ječmen, beta-glukani, fenoli 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0015

Refbacks

  • There are currently no refbacks.