Skeletni ostanki sesalca v sarmatijskem laporovcu iz okolice Zidanega Mosta / The mammal skeleton remains in Sarmatian marlstone from the vicinity of Zidani Most, Slovenia

Vasja Mikuž, Jernej Pavšič, Aleš Šoster

Abstract

Obravnavan je večji kos laporovca s fosilnimi kostnimi ostanki, najdenega v Zasavju pri Zidanem Mostu v osrednji Sloveniji. Po pregledu fosilnih ostankov je ugotovljeno, da kosti in zobje pripadajo skeletu enega manjšega vodnega sesalca oziroma zobatega kita. Oblika in velikost posameznih kosti in zob kažejo na manjšega delfina najverjetneje vrste ?Champsodelphis karreri Brandt, 1873. 

Ključne besede: sesalci, srednji miocen - sarmatij, Centralna Paratetida, Zidani Most 

 

Examined was a larger block of fossil bones containing marlstone found near Zidani Most in Zasavje area, central Slovenia. After examination of fossil remains it was found that bones and teeth are parts of skeleton of a smaller-sized aquatic mammal, of a toothed whale. The shape and size of bones and teeth are indicative of a smaller dolphin, most probably of species ?Champsodelphis karreri Brandt, 1873. 

Key words: mammals, Middle Miocene - Sarmatian, Central Paratethys, Slovenia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.