Kostni ostanki delfina (Odontoceti) iz meljevcev gradbene jame hidroelektrarne Brežice / The dolphin bone remains (Odontoceti) from siltstone in excavation pit for the hydroelectric station Brežice, Slovenia

Vasja Mikuž, Aleš Šoster, Mihael Ravnjak

Abstract

Obravnavani so kostni ostanki manjšega delfina, ki so najdeni koncem leta 2014 v mlajših srednjemiocenskih – sarmatijskih meljevcih gradbene jame za hidroelektrarno Brežice. Ugotovljeni so ostanki sprednjih okončin, hrbtenice in prsnega koša. Vse kosti so od istega osebka vrste Champsodelphis fuchsii Brandt, 1873. 

Ključne besede: delfin (Odontoceti), miocen, sarmatij, Centralna Paratetida, Brežice 

 

Described are bone remains of a smaller sized dolphin found end of 2014 in younger Middle Miocene – Sarmatian siltstones in excavation for the hydroelectric station Brežice. Recognized were remains of anterior extremities, vertebral column and thorax. All bones belong to the same individual of Champsodelphis fuchsii Brandt, 1873. 

Key words: dolphin (Odontoceti), Miocene, Sarmatian, Central Paratethys, Brežice, Slovenia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.