Megalodonovi zobje iz miocenskih laporovcev Virštanja / Megalodon teeth from Miocene marlstone at Virštanj, Slovenia

Vasja Mikuž, Aleš Šoster, France Stare, Milan Sukič Prekmurski

Abstract

Obravnavani so ostanki zob morskega psa vrste Megaselachus megalodon (Agassiz, 1835) iz srednjemiocenskih - badenijskih plasti najdišča Virštanj. To najdišče je dosedaj v Sloveniji najbogatejše z ostanki megalodonovih zob. V manjšem izkopu laporovca je najdenih 31 zob, 5 odlomljenih zobnih konic in 6 zobnih fragmentov ali lamel. Možno je, da vsi ostanki zob pripadajo istemu osebku. 

Ključne besede: zobje, morski psi, Megaselachus, srednji miocen, Virštanj, Kozjansko, Slovenija 

 

Examined were shark tooth remains of species Megaselachus megalodon (Agassiz, 1835) from Middle Miocene – Badenian beds at Virštanj. This locality is at present the richest in remains of megalodon teeth. In a smalller outcrop of marlstone 31 teeth were found, 5 broken-off tooth tips and 6 tooth fragments or lamellae. All tooth remains belong to the same individual. 

Key words: teeth, sea sharks, Megaselachus, Middle Miocene, Virštanj, Kozjansko, Slovenia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.