Ostanek ustnače (Labridae) iz spodnjemiocenskih plasti Klanca nad Dobrno / The remain of wrasse (Labridae) from Early Miocene Klanc beds above Dobrna

Aleš Šoster, Vasja Mikuž

Abstract

V prispevku so obravnavani žrelni zobci miocenske ustnače s Klanca nad Dobrno. Med prevladujočimi ostanki zobovja hrustančnic je ugotovljenih tudi nekaj ostankov kostnic. Večina ostankov kostnic pripada predstavnikom družine Sparidae, le ena najdba manjši ustnači iz družine Labridae, ki je predstavljena v prispevku. Pripada vrsti Labrodon pavimentatum Gervais, 1857. 

Ključne besede: riba, ustnača (Labridae), spodnji miocen, Klanc nad Dobrno 

 

This paper is discussing pharyngeal teeth of Miocene wrasse found near Klanc above Dobrna. Among the prevailing shark teeth, we also identified a few remains belonging to family Sparidae and one single specimen belonging to smaller wrasse of the Labridae family, which is presented in this paper and determined s Labrodon pavimentatum Gervais, 1857. 

Key words: fish, wrasse (Labridae), Early Miocene, Klanc above Dobrna, Slovenia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.