Novosti v favni rodu Otiorhynchus s. lat. (Coleoptera: Curculionidea) v Sloveniji / Novelties in the fauna of Otiorhynchus s. lat. (Coleoptera: Curculionidea) in Slovenia

Božidar Drovenik, Branko Vreš

Abstract

Favna hroščev rilčkarjev iz rodu Otiorhynchus s. lat. v Sloveniji doslej še ni bila zadostno poznana. V preteklosti je razširjenost tega rodu na širšem ozemlju nekdanje Jugoslavije doslej predstavil le Kovačević (1971), ki v svojem delu omenja tudi okrog 84 vrst iz Slovenije. Pri raziskavah razširjenosti vrst rodu Otiorhynchus s. lat. v Sloveniji, smo v preteklih dveh desetletjih zabeležili 17 novih vrst: Dodecastichus aurosignatus (Apfelbeck 1889) = Otiorhynchus aurosignatus Apfelbeck 1889, D. brevipes (Apfelbeck 1894) = Otiorhynchus brevipes Apfelbeck 1894, D. dalmatinus (Gyllenhal, 1834) = Otiorhynchus dalmatinus Gyllenhal 1834, D. heydeni (Stierlin, 1861) = Otiorhynchus heydeni Stierlin 1861, Otiorhynchus alutaceus (Germar 1817), O. azaleae Penecke 1894, O. brusinae Stierlin 1888, O. pantherinus Apfelbeck 1898, O. porcatus (Herbst 1795), O. primigenius Apfelbeck 1918 = O. austriacus primigenius Apfelbeck 1918, O. remotegranulatus Stierlin 1891, O. rugifrons (Gyllenhal 1813), O. subdentatus Bach 1834, O. tenebricosus (Herbst 1784) = fuscipes (Olivier 1807), O. truncatus Stierlin 1861, O. turca Boheman 1843 in O. uncinatus Germar 1824. V prispevku predstavljamo sedanje poznavanje njihove razširjenosti in ekologije. Podatki temeljijo predvsem na prepariranih primerkih B. Drovenika in V. Furlana, ki so shranjeni v koleopteroloških zbirkah Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU in Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Skupno število sedaj znanih vrst iz rodov Dodecastichus in Otiorhynchus s.str. v Sloveniji je 103. 

Ključne besede: Curculionidae, Dodecastichus, Otiorhynchus, rilčkarji, favna, Slovenija 

 

Fauna of weevil beetles from genus Otiorhynchus s. lat. was not yet very well known in Slovenia. Distribution of this genus on the territory of former Yugoslava was presented by Kovačević (1971) who mentioned about 80 species from Slovenia. Our investigation of distribution of Otiorhynchus s. lat. in Slovenia in the last two decades has added 17 additional species for this territory. They are: Dodecastichus aurosignatus (Apfelbeck 1889) = Otiorhynchus aurosignatus Apfelbeck 1889, D. brevipes (Apfelbeck 1894) = Otiorhynchus brevipes Apfelbeck 1894, D. dalmatinus (Gyllenhal, 1834) = Otiorhynchus dalmatinus Gyllenhal 1834, D. heydeni (Stierlin, 1861) = Otiorhynchus heydeni Stierlin 1861, Otiorhynchus alutaceus (Germar 1817), O. azaleae Penecke 1894, O. brusinae Stierlin 1888, O. pantherinus Apfelbeck 1898, O. porcatus (Herbst 1795), O. primigenius Apfelbeck 1918 = O. austriacus primigenius Apfelbeck 1918, O. remotegranulatus Stierlin 1891, O. rugifrons (Gyllenhal 1813), O. subdentatus Bach 1834, O. tenebricosus (Herbst 1784) = fuscipes (Olivier 1807), O. truncatus Stierlin 1861, O. turca Boheman 1843 in O. uncinatus Germar 1824. Recent knowledge of their distribution and ecology are presented. Data are based on pinned specimens from the collections of B. Drovenik and V. Furlan in Jovan Hadži Institute of Biology SRC SASA and Slovenian Museum of Natural History in Ljubljana. 103 species of weevil beetles from genera Dodecastichus and Otiorhynchus s. str. are known from the territory of Slovenia at the present time. 

Keywords: Curculionidae, Dodecastichus, Otiorhynchus, weevil beetles, fauna, Slovenia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.