Flora and vegetation in Pokljuka Gorge (Julian Alps, NW Slovenia) / Flora in vegetacija Pokljuške soteske (Julijske Alpe, SZ Slovenija)

Mitja Zupančič, Jože Skumavec

Abstract

The vascular flora and vegetation of Pokljuka Gorge are described. Five forest and one shrub community and 262 taxons of vascular flora were identified. Central European flora predominate, with 158 (60,3%), there are 11 (4,2%) species of Illyrian flora, 14 (5,3%) protected species and the subendemic species Saxifraga burseriana is also present. We classified the forest and shrub associations into Central European phytocenoses, although more widespread southeast European-Illyrian species are present in some. 

Key words: flora, vegetation, Alpine region of Slovenia, Triglav National Park, Pokljuka Gorge. 

 

Opisana je vaskularna flora in vegetacija Pokljuške soteske. Določili smo 5 gozdnih in 1 grmiščno združbo ter 262 taksonov vaskularne flore. Prevladuje srednjeevropska flora s 158 taksoni (60,3 %), ilirske flore je 11 (4,2 %) vrst, zavarovanih vrst je 14 (5,3 %), prisoten je še subendemit Saxifraga burseriana. Gozdne in grmiščno združbo uvrščamo v srednjeevropske fitocenoze, vendar so v nekaterih prisotne širše razširjene jugovzhodnoevropsko-ilirske vrste.

Ključne besede: flora, vegetacija, alpsko območje Slovenije, Triglavski narodni park, Pokljuška soteska.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.