Confirmation of the Austrian vanilla orchid, Nigritella austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge (Orchidaceae) a new species in the Slovenian flora / Potrditev avstrijske murke, Nigritella austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge (Orchidaceae) ...

Igor Paušič

Abstract

A new orchid species, Nigritella austriaca was finally confirmed for Slovenia. It’s recently discovered locality is on the summit of Mt. Uršlja gora (1699 m), Carinthia, N Slovenia. According to the floral morphometrics and the early flowering period of the observed orchids (compared with N. rhellicani), the plants examined on Uršlja gora mountain were determined to be Austrian vanilla orchid, Nigritella austriaca, a new species in the Slovenian flora. Austrian vanilla orchid, Nigritella austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge is distributed across the Central and Eastern Alps, Dolomites, Jura, Central Massif and as far as the Pyrenees.

Keywords: Nigritella austriaca, floral morphometrics, Mt. Uršlja gora, Slovenia 

 

V prispevku dokazujemo prisotnost avstrijske murke (Nigritella austriaca) v flori Slovenije ter rastišče majhne populacije le-te na vrhu Uršlje gore (1966 m) na Koroškem. Opravili smo morfometrične analize cvetnih elementov socvetja z Uršlje gore ter dobljene vrednosti primerjali z vrednostmi morfoloških potez pri podobni vrsti - Rhellikanovi murki (Nigritella rhellicani). Dimenzije cvetnih elementov Rhellikanove murke povzemamo po literaturnih virih, ki jih navajamo v nadaljevanju. Glede na izmerjene vrednosti in dimenzije analiziranih cvetnih elementov, obliko socvetja ter zgodnji čas cvetenja smo osebke iz populacije na Uršlji gori determinirali kot avstrijsko murko Nigritella austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge, novo vrsto v flori Slovenije. 

Ključne besede: Nigritella austriaca, morfometrija cvetnih elementov, Uršlja gora, Slovenija.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.